Szał zakupów na rynku gruntów inwestycyjnych trwa

Bitwa o grunty inwestycyjne toczy się nadal, a brak atrakcyjnych aktywów jest coraz dotkliwiej odczuwalny. Dotyczy to wszystkich dużych miast w Polsce. Od dawna ziemia pod inwestycje nie jest już nigdzie łatwo dostępna. Chętnych do zakupu gruntu, jak i kapitału przeznaczonego na ten cel natomiast na rynku nie brakuje. Nadpodaż pieniądza jest ogromna. Inwestorzy starają się jak najszybciej ulokować posiadany kapitał w grunty w obawie przed inflacją.

Praktyczne wdrożenie procedury AML w biurze nieruchomości

Szkolenie przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości.
Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczna część szkolenia poświęcona zostanie na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokażemy, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.
W cenie szkolenia zawarta jest, pełna dokumentacja wdrożeniowa procedury AML w biurze nieruchomości – którą indywidualnie otrzyma każdy uczestnik.

Zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych w 2022 roku

1. Możliwości przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali w dobie epidemii COVID – problemy i praktyczne rozwiązania,
2. Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali i porządek obrad – forma, termin, treść,
3. Miejsce przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali – standardowe rozwiązania, a możliwości wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, indywidualne zbieranie głosów,
4. Termin przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali,
5. Reprezentacja właścicieli lokali na zebraniu – pełnomocnictwa, wspólność i współwłasność lokali a reprezentacja, współwłaściciele lokali garażowych,
6. Metody głosowania – zwyczajny tryb głosowania, głosowanie w trybie jeden właściciel – jeden głos, możliwość zmiany sposobu głosowania, inne problemy i praktyczne rozwiązania

Elektroniczne licytacje nieruchomości – kto na nich zyska?

Obowiązujące przepisy przewidują, że elektroniczną licytację nieruchomości przeprowadza się na wniosek wierzyciela. Jeżeli wierzycieli jest kilku, to wystarczy, że wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji złoży tylko jeden z nich. Nieruchomości w tym trybie mogą być oferowane zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie licytacji. Przetarg wygrywa licytant oferujący najwyższą kwotę.

Magazyny nową gwiazdą inwestycyjną / Warehouses are a new investment star

Swój najlepszy czas przeżywa teraz sektor magazynowy. W pierwszej połowie 2021 roku na rynku logistycznym mogliśmy obserwować kolejne rekordy związane, zarówno z ilością powierzchni magazynowej w budowie, jak i popytem na magazyny. Segment magazynowy, którego zasoby przekraczają aktualnie w naszym kraju 22 mln mkw. powierzchni, stał się nie tylko liderem pod względem ilości realizowanych inwestycji, ale wyrasta również na gwiazdę na rynku inwestycyjnym.

Zakaz amortyzacji budynków w działalności gospodarczej

Co ma się dokładnie zmienić? Nie będzie można amortyzować żadnych nieruchomości o charakterze mieszkalnym ani praw o charakterze mieszkalnym. Co ważne, nowy zakaz amortyzacji ma objąć także budynki i lokale mieszkalne, które do tej pory były – i nadal są – amortyzowane. Dodatkowo projektodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego, co oznacza, że po wejściu przepisów w życie praktycznie od razu nie będzie można już dokonywać odpisów amortyzacyjnych.