Elektroniczne licytacje nieruchomości – kto na nich zyska?

Obowiązujące przepisy przewidują, że elektroniczną licytację nieruchomości przeprowadza się na wniosek wierzyciela. Jeżeli wierzycieli jest kilku, to wystarczy, że wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji złoży tylko jeden z nich. Nieruchomości w tym trybie mogą być oferowane zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie licytacji. Przetarg wygrywa licytant oferujący najwyższą kwotę.