Usługi „HR” dla wspólnot poszukujących zarządcy

Wspólnoty poszukujące nowego zarządcy organizują spotkania z potencjalnymi zarządcami. Na podstawie nadesłanych ofert przeprowadzają spotkania typu ”rozmowy kwalifikacyjne”. Być może pomoc poprzez uczestnictwo w takich spotkaniach mogłaby się okazać usługą pomocną dla zarządców, lub jakaś inna forma wsparcia dla wspólnoty podczas procesu wyboru zarządcy.

  • Pomoc w analizie i weryfikacji nadesłanych ofert z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej
  • Pomoc podczas spotkań rekrutacyjnych
  • Doradztwo podczas konstruowania i zawierania umowy z zarządcą / administratorem