Edycja zakończona, zapraszamy na XIII edycję od 07 września 2024r.

Kurs stacjonarny na licencje Zarządcy Nieruchomości, Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

i Managera Najmu Nieruchomości * autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 13 stycznia 2024 roku
Zakończenie : 23 marca 2024 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków, cena nie obejmuje noclegów, dla naszych kursantów mamy rabaty w pobliskich hotelach.

Koszt kursów:

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN2.390,00 zł
Zarządca Nieruchomości KIGN2.390,00 zł
Manager Najmu KIGN2.390,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN3.710,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Manager Najmu KIGN3.820,00 zł
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN2.860,00 zł
Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN4.200,00 zł
podane kwoty są cenami brutto

Przy wpłacie całości do 11.12.2023r. rabat na wszystkie licencje 5%*

*Nie dotyczy płatności ratalnej.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 06.01.2024 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU SPECJALISTYCZNEGO

XII EDYCJA NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI (Z), POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (P) III MENAGERA NAJMU ( MN )

13.01.2024 – 23.03.2024

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM W KRAKOWIE 

Adres:  SALA KONFERENCYJNA  Kraków   ul. Rzemieślnicza 1 – miejsce może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w miarę możliwości z uwzględnieniem panujących obostrzeń.

Manager Najmu, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Zarządca Nieruchomości

 (wspólne zajęcia) 

1 dzień MN, P, Z:        13/01/2024 – Sylwia Cichowska

Podstawowe kompetencje komunikacyjne w budowaniu relacji z klientami. Radzenie sobie z emocjami w pracy pośrednika, menagera najmu i zarządcy nieruchomości. Narzędzia w kontakcie z trudnym klientem.

2 dzień MN, P, Z:        14/01/2024 – Olga Gardulska

Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości. Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Umowy na rynku nieruchomości.

3 dzień MN, P, Z:        20/01/2024

4h Barbara Grzesiek

Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Mediacje i negocjacje. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

4h – Rafał Łęcki, Barbara Grzesiek

Prezentacja nieruchomości w terenie – Kraków.

4 dzień MN, P, Z:        21/01/2024 – Jolanta Juszczak

Narzędzia internetowe. Budowanie marki firmy, strategia marketingowa, portale społecznościowe.

5 dzień MN, P, Z:        27/01/2024 – Anna Gawlik

Aspekty podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo podatkowe (PIT, VAT), wstęp do zagadnień kadrowo-płacowych.

6 dzień MN, P, Z:        28/01/2024

4h – Piotr Bondal

Podstawy prawne w zakresie technicznej obsługi rynku nieruchomości – teoria i praktyka. Eksploatacja techniczna nieruchomości.

4h – Henryk Kuziel

Ubezpieczenia majątkowe, OC Zarządcy i Pośrednika, OC działalności, OC najemcy

Część indywidualna: 

Zarządcy

7 dzień Z:                    03/02/2024 – Piotr Bondal

Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie, opracowanie oferty. Zapoznanie się z obsługa techniczną budynku, remonty i procesy inwestycyjne. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach.

8 dzień Z:                    04/02/2024 – Patrycja Rogowiec

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.

Pośrednicy

7 dzień MN, P:                        10/02/2024 – Marek Urban

Regulacje prawne zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Rodzaje i typy nieruchomości. Dokumenty związane z nieruchomościami. Przegląd ustaw i kodeksów dotyczących zawodu Pośrednika

8 dzień MN, P:                        11/02/2024 – Rafał Łęcki

Identyfikacja potrzeb klienta. Umowa Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami, obowiązkowe załączniki i oświadczenia do umów. Zapisy abuzywne. Czynności pośrednictwa, cennik usług. Notariusz w pośrednictwie nieruchomości. . Sposoby nabycia nieruchomości. Księgi wieczyste. Hipoteki.

Zarządcy

9 dzień Z:                    17/02/2024 –  Barbara Grzesiek

Organizacja i prowadzenie zebrania sprawozdawczego WM z uwzględnieniem specyfiki zorganizowania pierwszego zebrania w tzw. „podeweloperskiej” WM. Tworzenie planów finansowych

10 dzień Z:                  18/02/2024 – Barbara Grzesiek

Zapoznanie się z organizacją zaopatrzenia w media, rola WM jako pośrednika w dostawie i rozliczeniu mediów

Pośrednicy

9 dzień MN, P:            24/02/2024 – Marek Urban

Analiza rynku. Cena nieruchomości, Cechy nieruchomości wpływające na cenę. Fotografia nieruchomości. „Wizualizacja” obiektu sprzedaży. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami.

10 dzień MN, P:          25/02/2024 – Marek Urban

Prezentacja i badanie nieruchomości w terenie;

Promowanie profesjonalizmu.

Zarządcy

11 dzień Z:                  02/03/2024 – Anna Gawlik

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa we WM. Ewidencja rachunkowa oraz podatkowa, sprawozdania finansowe. Obowiązki podatkowe, zakres zwolnień podatkowych.

12 dzień Z:                  03/03/2024 – Marian Uherek

4h – Ustawa o ochronie praw lokatorów

4h – Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Pośrednicy

11 dzień MN, P:          09/03/2024 – Rafał Łęcki

Marketing nieruchomości. Prezentacja oferty. Przygotowanie nieruchomości do prezentacji. Etapy sprzedaży. Finalizacja umowy. Przegląd portali ogłoszeniowych. Programy informatyczne do obsługi biura nieruchomości. Opis nieruchomości.

12 dzień MN, P:          10/03/2024 – Rafał Łęcki

Prezentacja oferty w praktyce. AML, Specjalizacje w pośrednictwie nieruchomościami. System MLS. Najem okazjonalny. Kultura pracy Pośrednika i savoir vivre. Zasady pracy dla uporządkowania życia. Opis nieruchomości w praktyce.

Manager Najmu

13 dzień MN:             16/03/2024 – Anna Palczewska

Przygotowanie nieruchomości na wynajem długoterminowy/średni /krótkoterminowy. Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości, protokoły. Kontrola płatności/media. Organizacja systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje (obsługa techniczna/”złota rączka).

14 dzień MN:              17/03/2024 – Rafał Łęcki

Ustalenie ceny najmu nieruchomości. Usługi dodatkowe. Błędy wynajmujących. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. Reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami. Obsługa systemów BOK dostawców mediów.

Powtórka wiedzy przed egzaminem

15 dzień MN, P, Z       23/03/2024 – Zakończenie

 Egzamin

Uroczyste rozdanie dyplomów.

Zakończenie warsztatów.

Możliwe prezentacje (poza minimum programowym)

Architekt wnętrz – prezentacja (ok. 1 godziny)

Doradca finansowy – prezentacja (ok. 1 godziny)

MM Soft – prezentacja (ok. 2 godziny)

Wydanie licencji dotyczy każdego przedmiotowego zawodu wiąże się z pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego z każdego zakresu indywidualnie. Można wziąć udział w pojedynczym module tematycznym, lub łączyć je według podanej niżej specyfikacji i ceny.

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach jednej wybranej specjalizacji

Z – 2390 zł – 100h

P – 2390 zł – 100h

MN – 2390 zł – 116h

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach wielu wybranych specjalizacji

Z+P – 3710 zł

MN+Z – 3820 zł

MN+P – 2860 zł

MN+P+Z – 4200 zł

Zakończenie warsztatów.