Od kilku lat wyraźnie zauważalnym na rynku nieruchomości stało się rosnące zainteresowanie inwestowaniem w lokale mieszkaniowe i usługowe z przeznaczeniem na wynajem. Skala tego zjawiska jest największa w historii polskiego rynku nieruchomości. Czynniki gospodarcze takie jak rosnąca inflacja, praktycznie znikome oprocentowanie lokat bankowych, czy obligacji rządowych przyczyniły się do braku bezpiecznych alternatyw lokowania kapitału, sprawiając równocześnie, że zakup nieruchomości pod wynajem stał się jedną z bardziej bezpiecznych i efektywnych finansowo inwestycji.

Relatywnie wysokie i stałe zyski w porównaniu z innymi możliwościami zarobku pasywnego sprawiły, iż ten segment gospodarki wzbudza rosnące zainteresowanie wśród małych i średnich inwestorów. Jednakże, jak każda długoterminowa inwestycja, aby przynosiła pewny dochód, wymaga szczególnej staranności, a przede wszystkim rzetelnego przygotowania merytorycznego, które będzie swojego rodzaju kompasem prowadzącym inwestora przez labirynt rynku nieruchomości.

Osoby do tej pory działające w tym segmencie nieruchomości, to przede wszystkim pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy lub osoby prywatne będące z reguły właścicielami tychże nieruchomości. Jako, że temat najmu jest obecnie dość rozbudowany (dotyczy to zwłaszcza najmu na krótki i średni okres) osoby te z reguły nie posiadają wystarczającego przygotowania do wykonywania tego zawodu. Pojawiające się nowe funkcje obsługi Najemcy, często z pogranicza usług turystycznych, gastronomicznych czy transportowych sprawiły, że żaden z dotychczasowych zawodów funkcjonujących w sektorze rynku nieruchomości nie spełniał wszystkich oczekiwań Najemców. Wszystkie potrzeby Najemcy,  a tym samym Wynajmującego mogłaby w istotny sposób zaspokoić „hybryda” usług pośrednictwa, zarządzania nieruchomościami z agencją turystyczną, hotelarstwem i doradztwem z zakresu szkoleniowo-eventowego.

Wieloletnia obserwacja zmian zachodzących w tym sektorze usług zaczynając od rynku najmu długoterminowego, poprzez najem okazjonalny, wynajem pokoi, najem dla turystów przybywających w ramach krótkich wypadów typu „city break”, czy wreszcie najem średnioterminowy głównie dla obcokrajowców – a co za tym idzie coraz większe wymagania Najemców co do wachlarza oferowanych usług – wygenerowała potrzebę zmiany w podejściu do obsługi najmu z prywatnego, „amatorskiego” na bardziej profesjonalny. Koniecznością wygenerowaną przez potrzeby rynku stało się więc powołanie do życia nowej profesji Managera Najmu Nieruchomości będącego dobrze wyedukowanym specjalistą, który byłby w stanie realnie sprostać wszystkim oczekiwaniom obecnego Najemcy, bez względu na rodzaj prowadzonego przez niego najmu.

W poprzednich latach epidemia covid-19 w znaczący sposób kształtowała rynek najmu. Zwiększająca się ilość osób pracujących zdalnie, jak również ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, czy dalszych podróży przeniosła zapotrzebowanie najemców w kierunki „zielone”, bliżej natury, ale z odpowiednią infrastrukturą, głównie dostępem do szybkiego i wydajnego internetu, aby umożliwić pracę zdalną.
Szybko opuszczane lokale, rozwiązywane umowy, lub  wręcz „siłowe” obniżki cen najmu sprawiły iż wielu właścicieli (inwestorów) zaczęło zastanawiać się nad słusznością swojego wyboru czyli inwestycji w nieruchomości. To nowe wyzwanie, na które tylko niewiele osób było przygotowanych i potrafiło prawidłowo zareagować.

Również ostatnie wydarzenia, szczególnie wojna w Ukrainie i napływająca na niespotykaną skalę fala uchodźców, znacząco wpłynęła na rynek najmu nieruchomości, tym samym generując potrzebę zwiększenia ilości specjalistów w sprawny i profesjonalny sposób koordynujących proces najmu zarówno odpłatnego jak i czasowo nieodpłatnego opracowując pod względem cywilno-prawnym odpowiednie umowy  zabezpieczające obie strony najmu.

Manager Najmu Nieruchomości jest więc specjalistą posiadającym uporządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu wcześniej  wymienionego wachlarza  usług, poczynając od podstaw prawnych, rzetelnie przygotowanych umów,  praktycznych aspektów wykonywania zawodu takich jak przygotowanie nieruchomości na wynajem, organizacja sprawnego, a co za tym idzie efektywnego zarządzania nieruchomością oraz organizacji usług dodatkowych jak np. transport, wyżywienie, samodzielne organizowanie eventów lub organizacja współpracy z innymi podmiotami w tym zakresie.

Poszerzony w nowym zawodzie zakres obowiązków wymaga wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin. Manager Najmu Nieruchomości prowadzi działalność pod szyldem własnego biznesu prowadząc efektywny, przynoszący zyski najem własnej/własnych nieruchomości lub działa na zlecenie innych podmiotów mając w rzetelnie skonstruowanej umowie określony zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności pozwalający na spokojny sen obu stron. Jest w końcu nie tylko osobą zarządzającą, ale też przygotowującą i dbającą o odpowiednie przygotowanie, w tym pośrednio również stan techniczny nieruchomości przeznaczonej do najmu. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie on managerem, pracownikiem technicznym, księgowym i „złotą rączką” w jednym. Wyposażony w odpowiednie przygotowanie zawodowe może powołać  i później współpracować z zespołem  niezbędnych specjalistów/fachowców w danej dziedzinie, niezbędnych do  obsługi nieruchomości gwarantując jej sprawne działanie na rynku najmu, wspierając się również dostępnymi narzędziami jak systemy informatyczne wspomagające zarządzanie najmem czy platformy internetowe pomagające w zdobywaniu  potencjalnych klientów – dotyczy to głównie najmu pod kątem turystów (najem krótko- i średnioterminowy). Manager Najmu Nieruchomości sprawdza się również jako specjalista współpracujący ze wspólnotami,  czy spółdzielniami mieszkaniowymi wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zarządu nieruchomościami, czy negocjując warunki umów i prowadząc satysfakcjonujący zarówno dla Najemcy jak i Wynajmującego profesjonalny system zarządzania najmem dla klientów komercyjnych. W każdym przypadku wykonuje on powierzone zdania z należytą starannością kierując się kodeksem etyki zawodowej, aby móc w pełni zasłużyć na zaufanie klientów obu stron umowy.

Zawód managera, aby mógł zaistnieć na rynku profesjonalistów z branży nieruchomości, powinien być kojarzonym z rzetelnością, odpowiednim przygotowaniem, a co z tym idzie z pewnego rodzajem elitarnością, a przede wszystkim, musi być odpowiednio umocowany prawnie. Oprócz przygotowania zawodowego z szerokiego zakresu dziedzin niezbędnych do efektywnej pracy jest wyposażony w odpowiednie ubezpieczenie OC zwiększające jego wiarygodność  i odpowiedzialność za powierzone zadania, jak i odpowiednią licencję zawodową potwierdzającą jego przygotowanie i będącą łatwą do zweryfikowania w prowadzonym Centralnym Rejestrze Managerów Najmu Nieruchomości. Jest to niejako jego wizytówka na wymagającym rynku pracy, a równocześnie gwarancja wysokiej jakości świadczonych usług.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami prowadząc szkolenia kadry przyszłych profesjonalistów z zakresu  najmu, kładzie duży nacisk na uniwersalny program kursu, jednakowy dla wszystkich szkoleń KIGN w Polsce, będący jednocześnie dostosowany merytorycznie i praktycznie do potrzeb słuchaczy będąc zarazem gwarancją wysokiej jakości szkolenia i idącymi za tym nabytymi umiejętnościami przyszłych Managerów Najmu Nieruchomości.