Trener personalny kompetencji miękkich. Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja państwowa uzyskana w roku 2008). Zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami od 2003 r., specjalizuje się w pełnej obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych a w szczególnością tematyką związaną z rozliczaniami mediów we Wspólnotach Mieszkaniowych. 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania (nieruchomościami, wyceny nieruchomości, zarządzania zasobami ludzkimi).  

Od maja 2022 roku członek Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. 
W czerwcu 2022 roku, została wybrana jednogłośnie Prezesem Zarządu Delegatury Kraków KIGN.