Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 21 luty 2023 roku.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Gramatyka 10, Budynek AGH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Cel szkolenia:

  • Przybliżenie nowelizacji ustawy (zmiany) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków- Ustawa została podpisana przez Prezydenta 14.11.2022
  • Omówienie form kredytowania inwestycji, wymaganych dokumentów oraz konieczności sporządzenia nowego audytu zgodnie ze zmienionymi warunkami. 

Poruszane zagadnienia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej „KPO”). Zostanie poruszona tematyka wymiany źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w ramach działań grantowych i pożyczkowych.

Wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej. Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie:

  • zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego,
  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Ponadto na szkoleniu zostaną przedstawione ustawowe zmiany w zakresie premii termomodernizacyjnej i zakresu premii remontowej.

Powyższe rozważania teoretyczne zostaną poparte praktycznymi przykładami i specjalistyczną wiedzą Prowadzącej.

Osoba prowadząca:

Danuta Serafin, fot. Delegatura Kraków

Danuta Serafin – Certyfikowany Dyrektor Finansowy i Audytor Wewnętrzny PIKW. Menedżer  sektora finansowego i bankowego  z 21- letnim stażem pracy  w  uznanych instytucjach finansowych, Członek Zarządu RDS ENERGY Sp. z o.o. Licencjonowany Zarządca i Pośrednik Nieruchomości.

Ekspert branży energetycznej m.in. w zakresie wykonywania projektów branżowych, dozoru nad inwestycjami, audytów energetycznych, optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej. 

Liczby jednak łączy z nauką, szczególnie tą nastawianą na nowe źródła energii. To właśnie dzięki temu jako typowa zodiakalna lwica bez kompleksów  porusza się w świecie projektów energetycznych, inwestycyjnych i budowlanych.  

Zawodowe sukcesy idą w parze z rodziną. Tam czerpie siłę, inspirację, wsparcie u boku męża,
a dwójka jej wspaniałych dzieci jest powodem do dumy.

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia:

cena regularna450 zł / os.
wpłata do 07.02.2023 r. 240 zł / os.
członkowie KIGN240 zł / os.
licencja KIGN350 zł / os.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  14.02.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE– formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA