Wsparcie dla  Zarządu Wspólnoty

Często członkowie źle zarządzanej wspólnoty mieszkaniowej mają potrzebę zmienić zarządcę nieruchomości. Bywa, że stan organizacyjny, techniczny, finansowy nieruchomości nie jest poparty żadną dokumentacją, albo dokumentacja taka jest prowadzona w sposób nierzetelny, nie pozwalający stwierdzić w jakiej kondycji naprawdę znajduje się nieruchomość.

Młody zarządca, który nie posiada jeszcze należytego doświadczenia nie jest w stanie przewidzieć, z jakimi problemami będzie miał do czynienia. Pomocny mógłby się okazać swego rodzaju „skan” danej wspólnoty, który naświetli główne problemy.

Pozwoli też zarządcy podjąć słuszną decyzje co do stawki za potencjalną usługę, oraz przewidzieć jakie ryzyko wiąże się z rozpoczęciem współpracy ze wspólnotą.