Adwokat, partner kancelarii SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy w Krakowie. Obsługuje podmioty gospodarcze, w tym zagraniczne, jak również reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesach sądowych.

Od lat zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie Kancelaria SGB obsługuje kilkadziesiąt Wspólnot Mieszkaniowych, głównie na terenie Krakowa. W tym zakresie przygotowuje projekty uchwał, opinie prawne, zapewnia uczestnictwo adwokata w zebraniach właścicieli lokali, jak również reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych typowych dla tego rodzaju działalności tj. w szczególności w postępowaniach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał, jak również w toku działań windykacyjnych.

Kancelaria SGB prowadzi również w imieniu swoich klientów spory o roszczenia z tytułu wad części wspólnych nieruchomości.