Wsparcie dla  Zarządcy Nieruchomości

Ze strony wspólnot spotykamy się często z zapytaniami o przeprowadzenie audytu. Powody tych audytów bywają różne, bardzo często zarząd wspólnoty nie do końca jest w stanie określić zakres takiego audytu, ani też nie potrafią określić jakie tak naprawdę wnioski i informacje są im potrzebne, aby móc podjąć kolejne decyzje związane z ich nieruchomością.

– Analiza podpisywanych umów

– Analiza podejmowanych przez zarządcę decyzji i nie przekraczania przez niego czynności zwykłego zarządu

– Analiza poprawności ewidencji księgowej

– Analiza dokumentacji technicznej

Zespół audytorski pomaga sprecyzować wspólnocie, jakich tak naprawdę informacji potrzebują, proponuje podjęcie i kolejność działań, które byłyby dla wspólnoty satysfakcjonujące i umożliwiające podjęcie już właściwych decyzji, bądź też zmianę zarządcy.