Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 7 grudnia 2022 roku.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Gramatyka 10, AGH Wydział Zarządzania

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

1. Postępowania egzekucyjne dot. nieruchomości – krótka charakterystyka.

2. Egzekucja z nieruchomości – aktualne uregulowania prawne.

3. Prawa dłużnika rzeczowego odpowiadającego z nieruchomości.

4. Komunikacja z komornikiem, wierzycielami i dłużnikiem w trakcie egzekucji z nieruchomości.

5. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej licytowanej nieruchomości.

6. Licytacja – jak znaleźć ogłoszenie, warunki udziału, przebieg licytacji i jej zakończenie.

7. Co dalej po przybiciu wylicytowanej nieruchomości?

8. Potencjalne ryzyka licytanta w związku z udziałem w licytacji komorniczej nieruchomości.

9. Wolna dyskusja.

Osoba prowadząca:

fot. Rafał Zontek

Rafał Zontek – radca prawny prowadzący praktykę zawodową nieprzerwanie od 2007 roku (15 lat). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych oraz banków – w szczególności w zakresie windykacji należności. Reprezentował różne podmioty w licznych sprawach przed sądami i organami.

Specjalizuje się w sprawach dot. nieruchomości, windykacji należności zabezpieczonych rzeczowo, egzekucjach komorniczych, poszukiwaniu i zabezpieczaniu majątku dłużników – również w ramach postępowań karnych, robieniu audytów prawnych różnych składników majątkowych (nieruchomości, przedsiębiorstw, portfeli wierzytelności itp.), związany z rynkiem nieruchomości od 2007 roku. Aktywnie doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w zakresie dochodzenia wierzytelności lub nabywania składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.

Posiada bardzo bogate i wieloletnie doświadczenie, jako prowadzący szkolenia, warsztaty praktyczne w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz osoba prowadząca negocjacje i mediacje. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo – 2002 r., po studiach ukończył aplikację sędziowską egzaminem przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz pracował w sądach krakowskich.

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia

Wpłata do 23.11.2022:

200,- zł brutto /1os.

Członkowie KIGN: 

200,- zł brutto /1os.

Osoby posiadające licencję KIGN:
(nie będące członkami KIGN)

250,- zł brutto /1os.

Wpłata po 23.11.2022

350,- zł brutto /1os.

Osoby niezrzeszone w KIGN
(Cena regularna)

350,- zł brutto /1os.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  01.12.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE– formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA