Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 24 stycznia 2023 roku.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Gramatyka 10, Budynek AGH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

31 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O do urzędu skarbowego. Każda wspólnota mieszkaniowa musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2022 r. Dotyczy to także tych wspólnot, które osiągnęły stratę. Jak przygotować taką deklarację, jakie przychody i koszty należy wziąć pod uwagę, czy przychody i koszty wyszczególnione na sprawozdaniu finansowym są tożsame z przychodami i kosztami wykazywanymi w deklaracji CIT-8. Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia, które mamy nadzieję pomoże Państwu w przygotowaniu tych deklaracji.

Poruszane zagadnienia:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
  2. Źródła przychodów wspólnoty mieszkaniowej
  3. Koszty zarządu nieruchomością związane i nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
  4. Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zwolnione i opodatkowane podatkiem CIT-8
  5. Deklaracja CIT-8 – przykład wypełniania z omówieniem
  6. Sposób wysyłania deklaracji CIT-8
  7. Podpis elektroniczny, osoby uprawnione do podpisywania deklaracji CIT-8

Osoba prowadząca:

Anna Gawlik, fot. Delegatura Kraków

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izy Gospodarki Nieruchomościami. Specjalista w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym, w szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, również jako członek zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizuje główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych.

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia:

cena regularna450 zł / os.
wpłata do 10.01.2023 r. 240 zł / os.
członkowie KIGN240 zł / os.
licencja KIGN350 zł / os.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  20.01.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE– formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA