Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 25 kwietnia 2023 roku.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Gramatyka 10, Budynek AGH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Cel szkolenia:

Zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2021 roku ułatwiła posiadaczom samochodów elektrycznych ich ładowanie na indywidualnych miejscach parkingowych, ale równocześnie postawiła przed zarządcami nieruchomości nowe wyzwania i obowiązki.

Celem szkolenia jest przeprowadzenie zarządcy/właściciela nieruchomości przez przepisy prawa i wytyczne techniczne związane z wykonaniem punktów ładowania. Uczestnik uzyska praktyczną wiedzę w zakresie interpretacji przepisów ustawy o elektromobilności , ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Poruszane zagadania:

Prawne – wynikające z ustawy o elektromobilności i innych aktów oraz w świetle Ustawy o Własności Lokali (obowiązki Zarządu/Wspólnoty) i innych ustaw, w tym:

  • Czy Wspólnota/Właściciel nieruchomości może nie wyrazić zgody na ładowanie pojazdów w hali garażowej/na częściach wspólnych nieruchomości?
  • Co może, a co musi Zarząd/Zarządca/Właściciel nieruchomości?
  • Wymogi ochrony przeciwpożarowej w zakresie punktów ładowania oraz użytkowania hal garażowych.

Stacje ładowania na częściach wspólnych nieruchomości, w tym:

  • Bezpieczeństwo parkingów podziemnych w świetle zmieniającej się struktury rodzajowej pojazdów osobowych,
  • Czy samochód elektryczny w garażu podziemnym może stanowić zagrożenie?
  • Konsekwencje udziału samochodu elektrycznego w pożarze garażu podziemnego.

Praktyczne aspekty krok po kroku, w jaki sposób użytkownik samochodu elektrycznego może zamontować ładowarkę/wykonać zasilanie do punktu ładowania pojazdu, co powinna zawierać ekspertyza techniczna, jaką dokumentację techniczną należy przygotować w tym:

  • Przygotowanie instrukcji postępowania przy wykonaniu punktów ładowania w budynku wielorodzinnym,
  • Dopuszczalne metody wykonania punktów ładowania,
  • System Wspólnej Puli Mocy Ładowania,
  • Wspólne Stacje Ładowania.

Osoby prowadzące:

Aspekty prawne

fot. Katarzyna Apanowicz

Katarzyna Apanowicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy adwokata zaczęła zdobywać już na studiach, udzielając porad prawnych w Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej UJ w Krakowie. Zajmuje się doradztwem prawnym dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, handlowego
i podatkowego. 

Ochrona przeciw pożarowa

fot. Adam Wiśniowski

Adam Wiśniowski – absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie; 30 lat służby w pożarnictwie, w tym w 26 lat na stanowiskach w wydziałach kontrolno – rozpoznawczych (prewencyjnych). Od stycznia 2006 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po przejściu na emeryturę w roku 2018 kontynuuje swoje zainteresowania w zakresie profilaktyki pożarowej wykonując zawód rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Aspekty praktyczne

fot. Piotr Lopez Gawędzki

Piotr Gawędzki – CEO Bezszelestni Sp. z o.o, od blisko 10 lat związany z elektromobilnością i energetyką w tym dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie prywatnych i komercyjnych Stacji Ładowania, posiada doświadczanie w zakresie tworzenia projektów i montażu punktów ładowania, jest twórcą systemów rozliczeniowych dla użytkowników a także świadczy usługi doradztwa technicznego.

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia:

cena regularna450 zł / os.
wpłata do 18.04.2023 r. 240 zł / os.
członkowie KIGN240 zł / os.
licencja KIGN350 zł / os.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  22.04.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE– formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA