Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalnościach: Marketing, oraz Zarządzanie Nieruchomościami, absolwent Krakowskiej Szkoły Finansów o specjalności: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami oraz: Administracja państwowa. W 2021 roku zdał egzamin końcowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Mediacja i inne metody altarnatywnego rozwiązywania sporów”.

Od ponad 20 lat licencjonowany Pośrednik i Zarządca Nieruchomości.

Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków nieobjętych. Posiada Certyfikat Audytora systemu ISO dla biur Nieruchomości w Polsce.

Wieloletni członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wielokrotnie wyróżniany, odznaczony złotą odznaką MSPON.

Od 2004 roku, prowadzi warsztaty oraz nadzoruje praktykantów po studiach podyplomowych i kursach z zakresu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”.

W latach 2015-2017 współpracował jako wykładowca z Akademią Skutecznego Biznesu w Krakowie.

Współorganizator wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu Rynku Nieruchomości. Współpracował przy tworzeniu nowych narzędzi, promocji i marketingu medialnego, ogłoszeń nieruchomości, np. z Gratka.pl, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, KRN.pl, Małopolski Kurier Nieruchomości, Giełdowy Przegląd Nieruchomości, Trader.pl (Domiporta).

Od 2014 roku Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatury Małopolskiej. Od 2018 Przewodniczący komisji rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Autor książek i ebooków, m. innymi: „Dystrybucja – rozdzielić czas”, ”Nieruchomości – szczególna staranność.