Zakaz amortyzacji budynków w działalności gospodarczej

Co ma się dokładnie zmienić? Nie będzie można amortyzować żadnych nieruchomości o charakterze mieszkalnym ani praw o charakterze mieszkalnym. Co ważne, nowy zakaz amortyzacji ma objąć także budynki i lokale mieszkalne, które do tej pory były – i nadal są – amortyzowane. Dodatkowo projektodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego, co oznacza, że po wejściu przepisów w życie praktycznie od razu nie będzie można już dokonywać odpisów amortyzacyjnych.