Licytacje komornicze nieruchomości w praktyce

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 7 grudnia 2022 roku. Miejsce szkolenia: Kraków AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem KARTA ZGŁOSZENIOWA Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia: 1. Postępowania egzekucyjne dot. nieruchomości – krótka charakterystyka. 2. Egzekucja z…

Elektroniczne licytacje nieruchomości – kto na nich zyska?

Obowiązujące przepisy przewidują, że elektroniczną licytację nieruchomości przeprowadza się na wniosek wierzyciela. Jeżeli wierzycieli jest kilku, to wystarczy, że wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji złoży tylko jeden z nich. Nieruchomości w tym trybie mogą być oferowane zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie licytacji. Przetarg wygrywa licytant oferujący najwyższą kwotę.