Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania. Od blisko 25 lat związana z zarządzaniem nieruchomościami w spółdzielczości mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych i towarzystwach budownictwa mieszkaniowego.

W swej praktyce była odpowiedzialna zarówno za segment finansowo – księgowy w pracy profesjonalnego zarządcy  jak obszar administracyjny. Pełniła  także funkcje pełnomocników Zarządów, audytorów oraz Opiekuna Terenowego zarządców nieruchomości zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku, będąc odpowiedzialna za standaryzację i jakość pracy w obsłudze szeroko rozumianych najemców. Występowała również w roli ekspertów i recenzentów opracowań na temat zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

Równolegle z pracą na rynku zarządców nieruchomości, nieprzerwanie od ponad 15 lat, występuje w roli doświadczonego konsultanta, trenera i szkoleniowca systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem kierowała wdrożeniami systemów zarządzania w oparciu o standardy  ISO 9001, 14001, 22000, 55001 oraz OHSAS 18001 (obecnie ISO 45001), a wszystkie zrealizowane pod jej przewodnictwem projekty uzyskały rekomendacje dla nadania certyfikatów zgodności od niezależnych jednostek certyfikacyjnych

Z jej usług nieprzerwanie korzystają prywatne przedsiębiorstwa oraz profesjonalni organizatorzy szkoleń, których zadowolenie ze współpracy znajduje odzwierciedlenie w licznych listach polecających. 

Uczestnicy szkoleń i warsztatów z przyjemnością podkreślają jej wysoki profesjonalizm, rzetelne przygotowanie merytoryczne, a przede wszystkim niespotykane umiejętności klarownego wyjaśniania zagadnień. Zawsze chętnie i rzeczowo udziela odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Uczestnicy wykładów prowadzonych przez Panią Patrycję Rogowiec maja możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń pod okiem kompetentnego moderatora.