Kurs stacjonarny na licencje Zarządcy Nieruchomości, Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

i Managera Najmu Nieruchomości * autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 07 września 2024 roku
Zakończenie : 23 listopada 2024 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków, cena nie obejmuje noclegów, dla naszych kursantów mamy rabaty w pobliskich hotelach.

Koszt kursów:

Uwaga ! Szczęśliwa XII Edycja ! Przy wpłacie całości za kurs do 13 czerwca upust 13%

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN2.390,00 zł
Zarządca Nieruchomości KIGN2.390,00 zł
Manager Najmu KIGN2.390,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN3.710,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Manager Najmu KIGN3.820,00 zł
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN2.860,00 zł
Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN4.200,00 zł
podane kwoty są cenami brutto

Przy wpłacie całości do 09.08.2024r. rabat na wszystkie licencje 5%*

*Nie dotyczy płatności ratalnej.

Koszt egzaminu poprawkowego 250 zł.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 30.08.2024 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU SPECJALISTYCZNEGO

XIII edycja na ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI (Z) oraz POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (P)

V edycja MENAGER NAJMU (MN)

07.09.2024 – 23.11.2024

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM W KRAKOWIE

Adres:  SALA KONFERENCYJNA  Kraków   ul. Rzemieślnicza 1 – miejsce może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w miarę możliwości z uwzględnieniem panujących obostrzeń.

Menager Najmu, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Zarządca Nieruchomości

 (wspólne zajęcia) 

1 dzień MN, P, Z:        07/09/2024 – Sylwia Cichowska

Podstawowe kompetencje komunikacyjne w budowaniu relacji z klientami. Radzenie sobie
z emocjami w pracy pośrednika, menagera najmu i zarządcy nieruchomości. Narzędzia
w kontakcie z trudnym klientem.

2 dzień MN, P, Z:        08/09/2024 – Olga Gardulska

Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości. Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Umowy na rynku nieruchomości.

3 dzień MN, P, Z:        14/09/2024 – Anna Gawlik

Aspekty podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo podatkowe (PIT, VAT), wstęp do zagadnień kadrowo-płacowych

4 dzień MN, P, Z:        15/09/2024 

4h – Henryk Kuziel

Ubezpieczenia majątkowe, OC Zarządcy i Pośrednika, OC działalności, OC najemcy

4h – Piotr Bondal

Podstawy prawne w zakresie technicznej obsługi rynku nieruchomości – teoria i praktyka. Eksploatacja techniczna nieruchomości.

5 dzień MN, P, Z:        21/09/2024

4h Barbara Grzesiek

Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Mediacje i negocjacje. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

4h – Rafał Łęcki, Barbara Grzesiek

Prezentacja nieruchomości w terenie – Kraków.

6 dzień MN, P, Z:        22/09/2024 – Jolanta Juszczak-Walus

Narzędzia internetowe. Budowanie marki firmy, strategia marketingowa, portale społecznościowe.

Część indywidualna: 

Zarządcy

7 dzień Z:                    28/09/2024 – Piotr Bondal

Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie, opracowanie oferty. Zapoznanie się z obsługa techniczną budynku, remonty i procesy inwestycyjne. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach.

8 dzień Z:                    29/09/2024 – Patrycja Rogowiec

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.

Pośrednicy

7 dzień MN, P:                        05/10/2024 – Marek Urban

Regulacje prawne zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Rodzaje i typy nieruchomości. Dokumenty związane z nieruchomościami. Przegląd ustaw i kodeksów dotyczących zawodu Pośrednika.

8 dzień MN, P:                        06/10/2024 – Rafał Łęcki

Identyfikacja potrzeb klienta. Umowa Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami, obowiązkowe załączniki i oświadczenia do umów. Zapisy abuzywne. Czynności pośrednictwa, cennik usług. Notariusz w pośrednictwie nieruchomości. . Sposoby nabycia nieruchomości. Księgi wieczyste. Hipoteki.

Zarządcy

9 dzień Z:                    12/10/2024 –  Barbara Grzesiek

Organizacja i prowadzenie zebrania sprawozdawczego WM z uwzględnieniem specyfiki zorganizowania pierwszego zebrania w tzw. „podeweloperskiej” WM. Tworzenie planów finansowych

10 dzień Z:                  13/10/2024 – Barbara Grzesiek

Zapoznanie się z organizacją zaopatrzenia w media, rola WM jako pośrednika w dostawie i rozliczeniu mediów

Pośrednicy

9 dzień MN, P:            19/10/2024 – Marek Urban

Analiza rynku. Cena nieruchomości, Cechy nieruchomości wpływające na cenę. Fotografia nieruchomości. „Wizualizacja” obiektu sprzedaży.

10 dzień MN, P:          20/10/2024 – Marek Urban

4h Prezentacja i badanie nieruchomości w terenie. 

4h Promowanie profesjonalizmu

Zarządcy

11 dzień Z:                  26/10/2024 – Anna Gawlik

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa we WM. Ewidencja rachunkowa oraz podatkowa, sprawozdania finansowe. Obowiązki podatkowe, zakres zwolnień podatkowych.

12 dzień Z:                  27/10/2024 – Marian Uherek

4h – Ustawa o ochronie praw lokatorów

4h – Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Pośrednicy

11 dzień MN, P:          09/11/2024 – Rafał Łęcki

Marketing nieruchomości. Prezentacja oferty. Przygotowanie nieruchomości do prezentacji. Etapy sprzedaży. Finalizacja umowy. Przegląd portali ogłoszeniowych. Programy informatyczne do obsługi biura nieruchomości. Opis nieruchomości teoria.

12 dzień MN, P:          10/11/2024 –  Rafał Łęcki

AML, Specjalizacje w pośrednictwie nieruchomościami. System MLS. Najem okazjonalny. Kultura pracy Pośrednika i savoir vivre. Zasady pracy dla uporządkowania życia. Opis nieruchomości w praktyce.

Menager Najmu

13 dzień MN:             16/11/2024 – Anna Palczewska

Przygotowanie nieruchomości na wynajem długoterminowy/średni /krótkoterminowy. Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości, protokoły. Kontrola płatności/media. Organizacja systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje (obsługa techniczna/”złota rączka).

14 dzień MN:              17/11/2024 – Rafał Łęcki

Ustalenie ceny najmu nieruchomości. Usługi dodatkowe. Błędy wynajmujących. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. Reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami. Obsługa systemów BOK dostawców mediów.

15 dzień MN, P, Z       23/11/2024

Egzamin i zakończenie kursu

Uroczyste rozdanie dyplomów.

Zakończenie kursu.

Możliwe prezentacje (poza minimum programowym)

Architekt wnętrz – prezentacja (ok. 1 godziny)

Doradca finansowy – prezentacja (ok. 1 godziny)

MM Soft – prezentacja (ok. 2 godziny)

Wydanie licencji dotyczy każdego przedmiotowego zawodu wiąże się z pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego z każdego zakresu indywidualnie. Można wziąć udział w pojedynczym module tematycznym, lub łączyć je według podanej niżej specyfikacji i ceny.

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach jednej wybranej specjalizacji

Z – 2390 zł – 100h

P – 2390 zł – 100h

MN – 2390 zł – 116h

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach wielu wybranych specjalizacji

Z+P – 3710 zł

MN+Z – 3820 zł

MN+P – 2860 zł

MN+P+Z – 4200 zł