Delegatura Kraków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Barbara Grzesiek – Prezes Zarządu

Anna Gawlik – Wiceprezes Zarządu

Jolanta Juszczak – Wiceprezes Zarządu

Rafał Łęcki – Wiceprezes Zarządu

Jan Brożek – Wiceprezes Zarządu