Z racji ekonomicznego wykształcenia, paronastoletnie już doświadczenie zawodowe od 2002 r. związane było z rachunkowością oraz podatkami. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości. Tam miała przyjemność obserwować i współuczestniczyć w prowadzeniu jednych z pierwszych warsztatów dla zarządców nieruchomości organizowanych w Polsce.

Był to okres kształtowania się w Polsce rynku nieruchomości, oraz przepisów określających możliwość uzyskania państwowych licencji dla zarządców i pośredników nieruchomości. Zajmując się działalnością księgowo-podatkową, jednocześnie współpracując bezpośrednio z zarządcami, miała możliwość poznać pracę przedsiębiorców zajmujących się zawodami nieruchomościowymi z nieco szerszej perspektywy.

To w zasadzie ukształtowało dalsze kroki zawodowe. Oprócz biura rachunkowego Pro Calculo, które prowadzi od 2004 r., chcąc w sposób bardziej świadomy i efektywny przekazywać wiedzę innym, postanowiła poszerzyć również swoje umiejętności trenerskie. W tym celu ukończyła kurs „Profesjonalny trener organizacji”, którego celem było podniesienie kwalifikacji trenerskich. Kurs był organizowany w oparciu o wymogi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Specjalizuję się w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym. W szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz  zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, będąc członkiem zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizując główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych. Od maja 2022 roku Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.