Kurs stacjonarny na licencje Zarządcy Nieruchomości, Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

i Managera Najmu Nieruchomości * autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 26 sierpnia 2023 roku
Zakończenie : 04 listopad 2023 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków, cena nie obejmuje noclegów, dla naszych kursantów mamy rabaty w pobliskich hotelach.

Koszt kursów:

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN2.250,00 zł
Zarządca Nieruchomości KIGN2.250,00 zł
Manager Najmu KIGN2.250,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN3.500,00 zł
Zarządca Nieruchomości i Manager Najmu KIGN3.600,00 zł
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN2.700,00 zł
Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Manager Najmu KIGN3.950,00 zł
podane kwoty są cenami brutto

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 15.08.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU SPECJALISTYCZNEGO

XI EDYCJA NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI (Z), POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (P) I MANAGERA NAJMU ( MN )

26.08.2023 – 04.11.2023

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM W KRAKOWIE 

Adres:  SALA KONFERENCYJNA  Kraków   ul. Rzemieślnicza 1 – miejsce może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w miarę możliwości z uwzględnieniem panujących obostrzeń.

Manager Najmu, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Zarządca Nieruchomości

 (wspólne zajęcia) 

1 dzień MN, P, Z:        26/08/2023 – Sylwia Cichowska

Podstawowe kompetencje komunikacyjne w budowaniu relacji z klientami. Radzenie sobie z emocjami w pracy pośrednika, menagera najmu i zarządcy nieruchomości. Narzędzia w kontakcie z trudnym klientem.

2 dzień MN, P, Z:        27/08/2023 – Jolanta Juszczak-Walus

Narzędzia internetowe. Budowanie marki firmy, strategia marketingowa, portale społecznościowe.

3 dzień MN, P, Z:        02/09/2023

4h Barbara Grzesiek

Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Mediacje i negocjacje. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

4h – Rafał Łęcki, Barbara Grzesiek

4 dzień MN,P, Z 03/09/2023 – Anna Gawlik

Aspekty podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo podatkowe (PIT, VAT), wstęp do zagadnień kadrowo-płacowych.

5 dzień MN, P, Z:        09/09/2023 – Olga Gardulska

Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości. Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Umowy na rynku nieruchomości.

6 dzień MN, P, Z:        10/09/2023

4h – Piotr Bondal

Podstawy prawne w zakresie technicznej obsługi rynku nieruchomości – teoria i praktyka. Eksploatacja techniczna nieruchomości.

4h – Katarzyna Kozieł

Ubezpieczenia majątkowe, OC Zarządcy i Pośrednika, OC działalności, OC najemcy

Część indywidualna: 

Zarządcy

7 dzień Z:                    16/09/2023 – Piotr Bondal

Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie, opracowanie oferty. Zapoznanie się z obsługa techniczną budynku, remonty i procesy inwestycyjne. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach.

8 dzień Z:                    17/09/2023 – Patrycja Rogowiec

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.

Pośrednicy

7 dzień MN, P:                        23/09/2023 – Marek Urban

Regulacje prawne zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Rodzaje i typy nieruchomości. Dokumenty związane z nieruchomościami. Sposoby nabycia nieruchomości. Księgi wieczyste. Hipoteki.

8 dzień MN, P:                        24/09/2023 – Marek Urban

Identyfikacja potrzeb klienta. Umowa Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami, obowiązkowe załączniki i oświadczenia do umów. Zapisy abuzywne. Czynności pośrednictwa, cennik usług. Notariusz w pośrednictwie nieruchomości. Przegląd ustaw i kodeksów dotyczących zawodu Pośrednika.

Zarządcy

9 dzień Z:                    30/09/2023 –  Barbara Grzesiek

Organizacja i prowadzenie zebrania sprawozdawczego WM z uwzględnieniem specyfiki zorganizowania pierwszego zebrania w tzw. „podeweloperskiej” WM. Tworzenie planów finansowych

10 dzień Z:                  01/10/2023 – Barbara Grzesiek

Zapoznanie się z organizacją zaopatrzenia w media, rola WM jako pośrednika w dostawie i rozliczeniu mediów

Pośrednicy

9 dzień MN, P:            07/10/2023 – Marek Urban

Analiza rynku. Cena nieruchomości, Cechy nieruchomości wpływające na cenę. Fotografia nieruchomości. „Wizualizacja” obiektu sprzedaży. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami.

10 dzień MN, P:          08/10/2023 – Marek Urban

8h Prezentacja i badanie nieruchomości w terenie. Promowanie profesjonalizmu.

Zarządcy

11 dzień Z:                  14/10/2023 – Anna Gawlik

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa we WM. Ewidencja rachunkowa oraz podatkowa, sprawozdania finansowe. Obowiązki podatkowe, zakres zwolnień podatkowych.

12 dzień Z:                  15/10/2023 – Marian Uherek

4h – Ustawa o ochronie praw lokatorów,

4h – Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi.

Pośrednicy

11 dzień MN, P:          21/10/2023 – Rafał Łęcki

Marketing nieruchomości. Prezentacja oferty. Przygotowanie nieruchomości do prezentacji. Etapy sprzedaży. Finalizacja umowy. Przegląd portali ogłoszeniowych. Programy informatyczne do obsługi biura nieruchomości. Opis nieruchomości.

12 dzień MN, P:          22/10/2023

8h – Rafał Łęcki

Prezentacja nieruchomości w praktyce. AML, Specjalizacje w pośrednictwie nieruchomościami. System MLS. Najem okazjonalny. Kultura pracy Pośrednika i savoir vivre. Zasady pracy dla uporządkowania życia.

Manager Najmu

13 dzień MN:             28/10/2023 – Marek Urban

Ustalenie ceny najmu nieruchomości. Wycieczki – organizacja/współpraca partnerska. Wynajem akcesoriów wyposażenia wnętrz. Eventy. Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości, protokoły. Kontrola płatności/media. Błędy wynajmujących.

14 dzień MN:              29/10/2023 – Rafał Łęcki

Przygotowanie nieruchomości na wynajem długoterminowy/średni /krótkoterminowy. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców.

Organizacja systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje (obsługa techniczna/”złota rączka), reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami itd. 

15 dzień MN, P, Z       04/11/2023 – Zakończenie

 Egzamin

Uroczyste rozdanie dyplomów.

Zakończenie warsztatów.

Możliwe prezentacje (poza minimum programowym)

Architekt wnętrz – prezentacja (ok. 1 godziny)

Doradca finansowy – prezentacja (ok. 1 godziny)

MM Soft – prezentacja (ok. 2 godziny)

Wydanie licencji dotyczy każdego przedmiotowego zawodu wiąże się z pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego z każdego zakresu indywidualnie. Można wziąć udział w pojedynczym module tematycznym, lub łączyć je według podanej niżej specyfikacji i ceny.

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach jednej wybranej specjalizacji

Z – 2250 zł – 100h

P – 2250 zł – 100h

MN – 2250 zł – 116h

Koszt uczestnictwa w zajęciach zakończonych uzyskaniem licencji w ramach wielu wybranych specjalizacji

Z+P – 3500 zł

MN+Z – 3600 zł

MN+P – 2700 zł

MN+P+Z – 3950 zł

Zakończenie warsztatów.