Adwokat, partner kancelarii SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy w Krakowie. Od kilkunastu lat obsługuje podmioty gospodarcze, również zagraniczne, jak również zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. 

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim WPiA w zakresie przygotowania do aplikacji zawodowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy.  Jest mediatorem.

Aktualnie Kancelaria SGB obsługuje kilkadziesiąt Wspólnot Mieszkaniowych, głównie na terenie Krakowa. W tym zakresie przygotowuje projekty uchwał, opinie prawne, zapewnia uczestnictwo adwokata w zebraniach właścicieli lokali, jak również reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych typowych dla tego rodzaju działalności tj. w szczególności w postępowaniach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał, jak również w toku działań windykacyjnych.

Kancelaria SGB prowadzi również w imieniu swoich klientów spory o roszczenia z tytułu wad części wspólnych nieruchomości.

Na zajęciach szkoleniowych w Delegaturze Kraków, prowadzi zajęcia z następujących zagadnięć:

– Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości.
– Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach.
– Reprezentacja podmiotów gospodarczych.
– Umowy na rynku nieruchomości.