Obecnie – zgodnie z przepisami – budynek lub lokal mieszkalny mogą stanowić środek trwały firmy (przy spełnieniu kilku dodatkowych wymogów), a zatem – podlegają amortyzacji. Jeśli jednak obecnie projektowane przepisy wejdą w życie, to oznacza to koniec możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych dla większości przedsiębiorców prowadzących działalność we własnym domu. 

Polski Ład może oznaczać koniec amortyzacji budynków mieszkalnych

Aktualnie z możliwości amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych mogą korzystać zarówno podatnicy PIT jak i CIT. Wszystko wskazuje jednak na to, że już wkrótce się to zmieni – chodzi o zmiany zaproponowane w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma umożliwić wdrożenie rozwiązań zapowiadanych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Co ma się dokładnie zmienić? Nie będzie można amortyzować żadnych nieruchomości o charakterze mieszkalnym ani praw o charakterze mieszkalnym. Co ważne, nowy zakaz amortyzacji ma objąć także budynki i lokale mieszkalne, które do tej pory były – i nadal są – amortyzowane. Dodatkowo projektodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego, co oznacza, że po wejściu przepisów w życie praktycznie od razu nie będzie można już dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Jaki jest cel nowych regulacji? Jak tłumaczą rządzący, chodzi o ograniczenie korzystnych regulacji podatkowych, które obecnie zachęcają do inwestowania wolnych środków w nieruchomości. Zdaniem projektodawcy zmiana przepisów może pozytywnie wpłynąć na rynek mieszkaniowy – i nieco obniżyć popyt, a w konsekwencji – być może również ceny mieszkań.

Kiedy amortyzacja nadal będzie możliwa?

To, co jest jednak istotne dla przedsiębiorców, to fakt, że nawet po zmianie przepisów możliwe będzie dokonywanie amortyzacji uproszczonej. Dopuszczalne będzie też amortyzowanie tej części budynku lub lokalu mieszkalnego, która służy prowadzeniu działalności gospodarczej (albo jest wynajmowana lub wydzierżawiana). Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że amortyzacja będzie możliwa jedynie w momencie, gdy część budynku lub lokalu mieszkalnego została wyodrębniona – i zmienił się charakter (na użytkowy). W innym wypadku amortyzacja będzie niemożliwa.

Tym samym możliwość amortyzacji zachowają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy we własnym mieszkaniu prowadzą np. gabinet lekarski, kancelarię prawną czy biuro rachunkowe (w którym przyjmują klientów). Pojawia się jednak inny problem – i jest nim wyższy podatek od nieruchomości. W przypadku, gdy w lokalu lub budynku mieszkalnym wyodrębniono część o charakterze użytkowym, służącą wykonywaniu działalności gospodarczej, gmina decyduje o zmianie stawki podatku od nieruchomości – na taką, która obowiązuje działalności gospodarcze.

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych w działalności gospodarczej oznacza zatem straty dla sporej części przedsiębiorców. Na razie przepisy nie zostały jeszcze uchwalone – tym samym nadal możliwe są pewne korekty ze strony Ministerstwa Finansów.

Materiał powstał we współpracy  z portalem RynekPierwotny.pl