Mimo rosnących cen nieruchomości, wciąż widoczny jest olbrzymi popyt. W II kwartale tego roku wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów finansowych należących do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) i firmy Open Finance po raz pierwszy w historii przekroczyła 11 mld zł. Oznacza to wzrost aż o 28% w stosunku do poprzedniego kwartału. Znaczącą poprawę widać również w sprzedaży kredytów gotówkowych, która była udziałem ZFPF i OF – wzrost o 29% (tj. 156 mln zł) kw./kw. Jedynie firmy wciąż są ostrożne w zakresie zaciągania nowych kredytów i ich wartość (550 mln zł) była zbliżona do poziomu z I kw. 2021 r.

Kredyty hipoteczne

W II kw. 2021 r. eksperci finansowi ZFPF (i firmy OF) pośredniczyli w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o rekordowej wartości przeszło 11,6 mld zł. Jest to kolejny kwartał, który pokazuje tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości z pomocą kredytów, które są udzielane przy wsparciu najważniejszych pośredników finansowych obecnych na naszym na rynku. Zakup wymarzonego „M” cieszył się w ostatnich miesiącach tak dużym zainteresowaniem, że przełożyło się to nie tylko na wartość kredytów udzielonych przy wsparciu pośredników, ale także na długi czas rozpatrywania wniosków przez banki. Według ekspertów ZFPF, w kolejnych miesiącach istotny wpływ na zainteresowanie kredytami hipotecznymi będzie miał program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, a także możliwie podwyżki stóp procentowych mające wpływ na stawkę WIBOR, a więc w konsekwencji również na wysokość raty kredytu.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Już kolejny kwartał z rzędu możemy cieszyć się rekordową wartością kredytów hipotecznych udzielonych przez pośredników zrzeszonych w naszej organizacji (oraz OF). Tym razem przełamana została bariera 11 mld zł, a w całym półroczu było to ponad 20 mld zł! Tak imponujący wynik, to w dużej mierze efekt boomu na rynku. W jego wyniku do banków napływało tak dużo wniosków, że czas oczekiwania na finansowanie wydłużył się 2-krotnie. Średnio na decyzję kredytodawcy trzeba czekać aż dwa miesiące. W takiej sytuacji wielu klientów doceniało fakt, że eksperci finansowi posiadają wiedzę, gdzie w danym momencie można szybko uzyskać kredyt. Jeśli chodzi o przyszłość, to wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące również przyniosą duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Jesienią ma bowiem ruszyć program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który zapewne przyciągnie osoby zainteresowane uzyskaniem rządowej gwarancji czy dopłaty. Ta pierwsza ma dawać bankowi pewność, że jeśli kredytobiorca nie poradzi sobie ze spłatą zobowiązania, to część długu odzyska właśnie od Państwa. Drugą możliwością jest uzyskanie dopłaty do kredytu. Potencjalne spowolnienie mogą natomiast przynieść podwyżki stóp procentowych. Początkowo wpływ będzie jednak niewielki. Będzie on natomiast rósł z czasem, w miarę uchwalania kolejnych podwyżek.

Tabela 1. Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w I kw. 2021 r.
i II kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)
lp.Nazwa firmyI kw. 2021 r.II kw. 2021 r.
1Expander Advisors3 355,404 411,90
2Notus Finanse2 004,512 647,63
3OF1 360,001 247,00
4Lendi742,171 211,19
5mFinanse962,931 158,04
6Gold Finance630,00926,00
Razem9 055,0111 601,76

Paweł Komar, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZFPF, Prezes Zarządu Notus Finanse: – Rynek kredytów hipotecznych pomimo pandemii rośnie bardzo dynamicznie. Cieszy fakt, że w całości sprzedaży rośnie udział największych pośredników działających na naszym rynku, zrzeszonych w ZFPF. To dobry trend, który pokazuje, że klienci są świadomymi konsumentami i wybierają częściej niezależnych ekspertów niż doradców bankowych, dzięki czemu mają pewność, że dostają najlepszą możliwą ofertę.
W tej chwili mamy do czynienia ze zdrowym popytem, który nie słabnie, a to przekłada się na rosnące ceny mieszkań. Formująca się w naszym kraju klasa średnia sięga po większe metraże, co przekłada się również na wzrost średniej kwoty kredytu, pomimo większego wkładu własnego wymaganego przez banki. W następnych miesiącach oczekuję delikatnego wzrostu stóp procentowych, który z upływem czasu może rosnąć i studzić popyt na hipoteki.

Kredyty firmowe

W II kw. 2021 r. wartość kredytów dla firm udzielonych przez członków ZFPF (i OF) osiągnęła blisko 550 mln. Jest to delikatna poprawa względem poprzedniego kwartału (o niecałe 6 mln). Jednak wartość kredytów firmowych wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii. Znaczący wpływ na rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach będzie ściśle związany z wprowadzeniem ewentualnych obostrzeń, które mogą utrudnić prowadzenie działalności wielu przedsiębiorstwom, odcinając im źródła dochodu i tym samym wzbudzając większe obawy odnośnie inwestycji.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Firmy wciąż są bardzo ostrożne i biorą pod uwagę, że może pojawić się kolejna fala zachorowań, a wraz z nią różnego rodzaju ograniczenia w działalności. Z tego względu wartość kredytów dla przedsiębiorstw udzielonych przez firmy członkowskie ZFPF i OF nie powróciła jeszcze do poziomów z 2019 r., czyli ostatniego przedpandemicznego okresu. Widać jednak systematyczną poprawę. Jeśli nie pojawią się w najbliższym czasie nowe ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, to jest szansa na to, że w ciągu kliku kwartałów sytuacja na tym rynku powinna wrócić do normy.

Tabela 2. Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w I kw. 2021 r.
i II kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł)
lp.Nazwa firmyI kw. 2021 r.II kw. 2021 r.
1mFinanse278,98248,64
2Expander Advisors105,94124,80
3Notus Finanse51,8270,21
4Gold Finance39,2049,00
5OF45,0034,00
6Lendi22,8223,22
Razem543,76549,87

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Sytuacja przedsiębiorców w Polsce powoli się stabilizuje – świadczy o tym również wolumen sprzedaży kredytów dla firm na poziomie 549,87 mln zł, w których udzieleniu w II kw. 2021 r. pośredniczyły firmy członkowskie ZFPF (i OF). Wartość ta była tylko delikatnie wyższa od sprzedaży zanotowanej w poprzednim kwartale, wynoszącej 543,76 mln zł. Zapowiadany przez ekspertów wzrost PKB na poziomie nawet przewyższającym 5% w bieżącym roku
i stosunkowo dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorców, daje nadzieje na ich większy apetyt na finansowanie zewnętrzne związane z inwestycjami i zapewnieniem dalszego rozwoju firm. To z kolei powinno przełożyć się również na wyższe wolumeny sprzedaży kredytów z udziałem pośredników
w kolejnych miesiącach. Nie możemy jednak zapominać o istniejącej pandemii i prognozowanej tzw. 4 fali, która może wywołać ponowne wprowadzenie obostrzeń i konieczność zweryfikowania takich oczekiwań
.

Kredyty gotówkowe

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (i OF) w II kw. 2021 r. roku wyniosła 694 mln zł, czyli prawie o 160 mln zł (29%) więcej w porównaniu do poprzedniego analizowanego okresu. Wzrosty były możliwe, dzięki poprawie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, która z kolei wpłynęła na politykę banków – złagodzenie restrykcji przy udzielaniu kredytów.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Wynik sprzedażowy kredytów konsumenckich udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (oraz OF) za ostatni zamknięty kwartał wynoszący 694 mln zł jest dużo lepszy niż osiągnięty rezultat osiągnięty w I kw. 2021 r. (536,43 mln zł). Na to, że pożyczamy więcej, wpłynęła znacząca poprawa sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju
i związane z tym uwalnianie się gospodarki oraz łagodzenie polityki kredytowej w bankach. Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę wolumeny osiągane przez pośredników ZFPF (i OF) przed pandemią (2019 rok), to wciąż możemy zauważyć, że sprzedaż kredytów gotówkowych nie wróciła w pełni na swoje dawne tory.  Kolejne miesiące powinny pokazać dalszy, stabilny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych w odpowiedzi na rosnący popyt konsumentów i ożywienie gospodarcze.

Tabela 3. Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w I kw. 2021 r.
i II kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)
lp.Nazwa firmyI kw. 2021 r.II kw. 2021 r.
1mFinanse244,39341,63
2Expander Advisors119,30143,10
3Notus Finanse60,2077,44
4OF65,0058,00
5Lendi30,6451,33
6Gold Finance16,9022,50
Razem536,43694,00

Paweł Komar, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZFPF, Prezes Zarządu Notus: Ten segment rynku zaczyna się odradzać. Mamy w Polsce dużą konsumpcję w połączeniu z wysokim wskaźnikiem inflacji, dlatego rynek consumer i retail bankingu wraca do formy sprzed pandemii, o czym świadczy wiele wskaźników sprzedażowych w e-comerce jak i klasycznej stacjonarnej sprzedaży. Konsumenci decydują się pożyczać więcej, ponieważ ceny dóbr i usług wzrastają. Widać to wyraźnie, analizując wyniki sprzedaży ZFPF (oraz OF) za II kw. tego roku. Sądzę, że ze względu na bardziej złożone kryteria przyznawania kredytów przez banki, rola pośredników i ich udział w całości bankowej sprzedaży będzie systematycznie rósł. Im większe skomplikowanie i zawiłość procedur bankowych, tym większe zapotrzebowanie ze strony konsumenta na rzetelną wiedzę, którą dysponują właśnie pośrednicy finansowi.

Ważne zmiany u członka ZFPF

Ostatnie tygodnie sierpnia przyniosły dużą zmianę u jednego z ważniejszych graczy w branży pośrednictwa finansowego. Mowa o Notus Finanse S.A – firmie należącej do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Nationale Nederlanden, a także jednego z członków ZFPF, który od kilku dni ma nowego Prezesa. Został nim Paweł Komar (aktualnie również Przewodniczący Rady Nadzorczej ZFPF), zastępując na tym stanowisku Roberta Pepłońskiego, który szefował Notusowi od 2004 r.

Paweł Komar rozpoczął współpracę z Notusem w 2018 roku jako konsultant, doradca Zarządu
w segmencie sprzedaży. Od tego momentu firma odnotowywała znaczące wzrosty w kluczowych kategoriach sprzedażowych, m.in. w obszarze kredytów hipotecznych.