Dłużnicy wciąż pod ochroną? Licytacje komornicze w świetle rozwiązań wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe

Głównym celem tarcz antykryzysowych było stworzenie instrumentów pomocy dla przedsiębiorców. W kolejnych tarczach znalazły się jednak także przepisy dotyczące innych kwestii – w tym także licytacji komorniczych. Tarcza antykryzysowa 3.0 sprawiła, że dłużnicy znaleźli się pod ochroną, a komornicy stali się niemal bezradni.