szkolenie on-line, 05 grudnia 2020 roku, (sobota) godz. 9:00 do 13:00.

Możliwość uczestnictwa kilku osób w cenie przewidzianej dla jednego uczestnika!…
Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

1. Możliwości przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali w dobie epidemii COVID – problemy i praktyczne rozwiązania;

2. Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali i porządek obrad – forma, termin, treść;

3. Miejsce przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali – standardowe rozwiązania, a możliwości wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, indywidualne zbieranie głosów

4. Termin przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali ;

5. Reprezentacja właścicieli lokali na zebraniu – pełnomocnictwa, wspólność i współwłasność lokali a reprezentacja, współwłaściciele lokali garażowych;

6. Metody głosowania – zwyczajny tryb głosowania, głosowanie w trybie jeden właściciel – jeden głos, możliwość zmiany sposobu głosowania, inne problemy i praktyczne rozwiązania

7. Uchwały zebrania właścicieli lokali – istotne elementy, forma, zawiadomienie o podjęciu uchwał

8. Pytania od uczestników i odpowiedzi prelegentek.

Zadawanie pytań podczas szkolenia:

Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań na chacie. Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch specjalistów. Pozwoli to podzielić pracę pomiędzy nich na prowadzenie wykładu, ale też przygotowywanie na bieżąco odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Po każdej części teoretycznej przewidziana jest część dotycząca odpowiedzi na pytania.

Osoby prowadzące:

Olga Gardulska, fot. Delegatura Kraków

 Olga Gardulska  Adwokat, partner kancelarii SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy w Krakowie. Od kilkunastu lat obsługuje podmioty gospodarcze, również zagraniczne, jak również zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. 

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim WPiA w zakresie przygotowania do aplikacji zawodowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy.  Jest mediatorem.

Aktualnie Kancelaria SGB obsługuje kilkadziesiąt Wspólnot Mieszkaniowych, głównie na terenie Krakowa. W tym zakresie przygotowuje projekty uchwał, opinie prawne, zapewnia uczestnictwo adwokata w zebraniach właścicieli lokali, jak również reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych typowych dla tego rodzaju działalności tj. w szczególności w postępowaniach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał, jak również w toku działań windykacyjnych. Kancelaria SGB prowadzi również w imieniu swoich klientów spory o roszczenia z tytułu wad części wspólnych nieruchomości.

Na zajęciach szkoleniowych w Delegaturze Kraków, prowadzi zajęcia z następujących zagadnięć:

– Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości.
– Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach.
– Reprezentacja podmiotów gospodarczych.
– Umowy na rynku nieruchomości.

 

Aleksandra Kolibska, fot. Delegatura Kraków

 Aleksandra KolibskaAdwokat, partner kancelarii SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy w Krakowie. Obsługuje podmioty gospodarcze, w tym zagraniczne, jak również reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesach sądowych.

Od lat zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie Kancelaria SGB obsługuje kilkadziesiąt Wspólnot Mieszkaniowych, głównie na terenie Krakowa. W tym zakresie przygotowuje projekty uchwał, opinie prawne, zapewnia uczestnictwo adwokata w zebraniach właścicieli lokali, jak również reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych typowych dla tego rodzaju działalności tj. w szczególności w postępowaniach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał, jak również w toku działań windykacyjnych.

Kancelaria SGB prowadzi również w imieniu swoich klientów spory o roszczenia z tytułu wad części wspólnych nieruchomości.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Informacje organizacyjne:

1. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa mailowo, zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

2. Na 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia, otrzymacie Państwo link aktywacyjny do sesji szkoleniowej. Kliknięcie w link możliwi uczestnictwo w szkoleniu.

3. W szkoleniu może uczestniczyć kilka osób, pod warunkiem korzystania z jednego komputera. Opłata za jedną transmisję, pobierana jest jak od jednego uczestnika.

4. Niezbędne będzie posiadanie stabilnego łącza internetowego oraz głośniczków, lub słuchawek.

Koszt szkolenia

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję zarządcy KIGN:                  120,- zł brutto /1os
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji zarządcy KIGN:          150,- zł brutto /1os

Należność za udział w kursie prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  02.12.2020 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. Ks. I. Skorupki 13/1
31-519 Kraków

PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

W przypadku braku wpłaty za kurs, nie zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia co jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE