21.11.2020 – 22.11.2020  (sobota-niedziela)  w godz. 9:00 – 15:00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji dwudniowego  kursu „Zarządca sądowy” osoby, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami. Kurs organizowany przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Krakowie. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin i przekazanie Certyfikatów KIGN.

Wykładowcy:

Henryk Rand                     Prezes Zarządu  Delegatury KIGN w Krakowie, Zarządca Sądowy

Anna Gawlik                      Biuro Rachunkowe PRO CALCULO S.C.  Kraków

Anna Jawień                      Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Beata Perska                     Wieloletni kurator i Zarządca Sądowy

Program kursu „Zarządca sądowy” obejmować będzie:

1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

4. Procedura objęcia zarządu sądowego.

5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych
b) współdziałanie z właścicielami
c) współdziałanie z sądem.

6. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

a) sprawozdawczość przed sądem
b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

7. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

8. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

9. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.

10. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.

11. Techniki wywierania wpływu.

12. Case study.

 Koszt kursu:

Członkowie KIGN:                          990 zł brutto /1os

Dla pozostałych osób:                   1.100 zł brutto /1os