Prowadząc własną działalność gospodarczą należy liczyć się z tym, że taka forma samozatrudnienia wymaga dodatkowych nakładów finansowych i materialnych, szczególnie na samym początku. Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych wówczas wydatków w większości rozpoczynających swoją działalność firm jest znalezienie siedziby.                        

Wprowadzenie do majątku spółki cywilnej małżonków nieruchomości możliwe bez aktu notarialnego
Wprowadzenie do majątku spółki cywilnej małżonków nieruchomości możliwe bez aktu notarialnego

Dlatego bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się na wskazanie swojego miejsca zamieszkania jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Początkowo może to być dużym ułatwieniem, jednak wraz z rozwojem firmy i powstaniem spółki, wniesienie tej nieruchomości jako aportu do spółki cywilnej w świetle prawa może być bardzo problematyczne. Dotyczy to również spółki cywilnej małżonków.     

Aport nieruchomości do spółki cywilnej

Zgodnie z prawem, wnoszone przez wspólników do spółki cywilnej wkłady tworzą wspólny majątek wspólników, który objęty jest współwłasnością łączną. W momencie, gdy firma prowadzona jest w formie spółki cywilnej, a jeden ze wspólników chce wnieść do niej aport w postaci prawa własności nieruchomości, to według prawa (art. 158 K.c.) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W konsekwencji tego pozostali wspólnicy staną się współwłaścicielami tej właśnie tej nieruchomości. Co więcej, wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki cywilnej doprowadzi do zmiany własnościowej.

Pojawia się jednak pytanie, czy to samo dotyczy działalności gospodarczych prowadzonych w formie spółek cywilnych przez małżonków. Czy w ich przypadku akt notarialny również jest konieczny do wniesienia nieruchomości jako aportu? Do tej pory tak było, jednak niedawno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej odpowiedział na korzyść małżonków w tej sprawie.

Akt notarialny niepotrzebny?

Mowa o interpretacji indywidualnej z dnia 06.06.20219 r. (nr 0112- KDIL3 – 3.4011.140.2019.1.AA.) W tej sprawie wnioskodawca wraz z żoną, z którą pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej założył spółkę cywilną i chciał wnieść do niej 6 nieruchomości nabytych w trakcie trwania małżeństwa. 5 z nich były wykorzystywane przed wprowadzeniem do ewidencji przez ponad 6 lat, z kolei szósta nieruchomości była użytkowana przez krótszy okres. Wnioskodawca planował uznać te nieruchomości za środki trwałe, które miałyby być amortyzowane stawką nie wyższą niż 10% w skali roku. Zapytanie przesłane zostało do organu podatkowego, który zajął następujące stanowisko:

“Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego nie dotyczy zdarzenia, gdy przedmiotem wkładu do spółki cywilnej, której wyłącznymi wspólnikami są małżonkowie, między którymi istnieje majątkowa wspólność ustawowa, jest nieruchomość wchodząca w skład ich majątku wspólnego. Spółka cywilna nie ma odrębnej podmiotowości prawnej. Wspólnikami spółki cywilnej będą małżonkowie. Zatem pod względem formalnym to współmałżonkowie są właścicielami łącznymi nieruchomości. W tej sytuacji nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości z uwagi na tożsamość przedmiotową i podmiotową (w obu przypadkach mamy do czynienia z tzw. wspólnością łączną). Zawarcie spółki cywilnej przez małżonków nie zmienia ustroju majątkowego małżonków. Wyodrębnienie z majątku małżonków składników, w oparciu o które będzie prowadzona działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej małżonków, następuje w umowie spółki bądź też w jej ewentualnych aneksach i nie wymaga zachowania szczególnej formy, również gdy chodzi o nieruchomości. Tym samym wprowadzenie do spółki cywilnej małżonków nieruchomości może nastąpić na podstawie umowy spółki cywilnej” – czytamy na  http://sip.mf.gov.pl.

Materiał powstał we współpracy  z portalem RynekPierwotny.pl