Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego przekroczyła 9 mld zł!
Branża pośrednictwa finansowego w I kwartale 2021 r.   
                          

Branża pośrednictwa finansowego w I kwartale 2021 r.
Branża pośrednictwa finansowego w I kwartale 2021 r.

Pierwsze miesiące 2021 roku to okres bardziej optymistyczny dla branży pośrednictwa finansowego niż poprzednie kwartały. Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju przyszło ożywienie gospodarcze, które możemy również obserwować na rynku kredytowym. Przedsiębiorcy wrócili do przerwanych inwestycji i realizowania swoich planów, które chcą sfinansować na kredyt. Tak samo konsumenci, dzięki złagodzeniu polityki kredytowej przez banki, chętniej sięgają po dodatkowe środki.
W efekcie w I kwartale tego roku wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów finansowych Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) i należących do firmy Open Finance[1] po raz pierwszy w historii przekroczyła 9 mld zł. Na ten wynik wpłynęło również dołączenie do organizacji kolejnej firmy z branży pośrednictwa finansowego – marki Lendi. W porównaniu z poprzednio analizowanym okresem o ponad 81 mln zł wzrosła również wartość kredytów firmowych zaciągniętych przy udziale firm należących do ZFPF i OF[2]. W przypadku kredytów gotówkowych wzrost wynosi 35 mln zł[3].

Kredyty hipoteczne

W I kwartale 2021 r. eksperci finansowi ZFPF i OP pośredniczyli w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o rekordowej wartości przeszło 9 mld zł[4]. Utrzymuje się tendencja wzrostowa, którą można było obserwować w poprzednich kwartałach. Zainteresowanie kupnem wymarzonego M. na kredyt nie słabnie, za co głównie odpowiada fakt, że kredyty hipoteczne są nadal tanie. Trend jest również wzmacniany przez dodatkowy czynnik – tradycyjnie w I kwartale wnioski o otrzymanie środków składają te osoby, które w sezonie wiosenno-letnim chcą wystartować z budową własnego domu na kredyt.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez pośredników ZFPF oraz OF w I kwartale 2021 r. po raz pierwszy w historii przekroczyła 9 mld zł[5]. Wpłynęło na to kilka elementów. Po pierwsze, do ZFPF dołączył nowy członek – firma Lendi. Duże znaczenie miało również przywrócenie przez banki możliwości uzyskania kredytu przy 10% wkładzie własnym, co zachęciło konsumentów, by starać się o środki na zakup mieszkania. Początek roku to też tradycyjnie okres, kiedy zaciągane są kredyty na budowę domów. Dodatkowo popyt na kredyty hipoteczne był stymulowany przez niski koszt ich udzielania. W I kwartale tego roku był on najniższy w historii. Według danych NBP średnie RRSO dla kredytów mieszkaniowych udzielonych w lutym wyniosła rekordowo niskie 3,17%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszej stabilizacji sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. W dłuższym okresie istotnym czynnikiem stymulującym może być wprowadzenie programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który sprawi, że finansowanie będzie dostępne dla większej liczby osób. Jednak może się okazać, że taki kredyt będzie zdecydowanie droższy ze względu na zwiększone ryzyko braku spłaty. Musimy zaczekać na więcej szczegółów, aby ocenić jaki będzie wpływ tego pomysłu na rynek.

Tabela 1.1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)
lp.Nazwa firmyIV kw. 2020 r.I kw. 2021 r.
1Expander Advisors3259,673355,40
2Notus Finanse1917,682004,51
3OF1588,001360,00
4mFinanse936,14962,93
5Lendi*
(nowy członek ZFPF)
742,17
6Gold Finance601,62630,00
Razem8303,119055,01

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: W pierwszym kwartale 2021 r. byliśmy świadkami utrzymania pozytywnego trendu, jaki został zainicjowany jeszcze w zeszłym roku. Dzięki temu firmy członkowskie ZFPF (wraz z OF) doprowadziły do uruchomienia kredytów hipotecznych o wartości przeszło 9 mld zł[6]. Niskie stopy procentowe oraz duże zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości, (co jak pokazują kolejne miesiące, jest obecnie jedyną inwestycją, która przynosi wymierne korzyści), napędzają sprzedaż, co jest dobrym prognostykiem dla naszej branży na kolejne miesiące.

Kredyty firmowe

Chociaż I kwartał 2021 roku nie przyniósł dużych zmian w obszarze sprzedaży kredytów firmowych, która była udziałem pośredników finansowych, to jednak tendencja wzrostowa jest zauważalna. W porównaniu z poprzednim okresem wartość kredytów dla firm udzielonych przy wsparciu firm zrzeszonych w ZFPF (oraz OF) wzrosła o 81 mln zł[7]. Uruchomienie programu szczepień, który przynosi pożądane efekty, pozwoliło opanować korona-kryzys. Ta sytuacja zachęciła banki do złagodzenia polityki kredytowej, dzięki czemu więcej firm może liczyć na przyznanie finansowania. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej możliwości i wracają do realizacji planów, które zostały przerwane przez pandemię.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors:
– Wartość kredytów firmowych udzielonych przez firmy zrzeszone w ZFPF i OF w I kwartale 2021 r. wyniosła ponad 543 ml zł[8]. Także w przypadku tej kategorii produktów obserwujemy tendencję wzrostową, chociaż trzeba zaznaczyć, że ma ona mniejszy impet niż przed pandemią. Można uznać, że jest to sytuacja przejściowa, ponieważ rezygnacja z kolejnych obostrzeń i wznowienie działalności dotychczas zamkniętych branż, będzie sprzyjało pobudzeniu gospodarki, a co za tym idzie – wzrostowi popytu na kredyty firmowe.

Tabela 2.2: Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r.
i I kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł)
lp.Nazwa firmyIV kw. 2020 r.I kw. 2021 r.
1mFinanse182,07278,98
2Expander Advisors115,41105,94
3Notus Finanse44,8351,82
4OF60,0045,00
5Gold Finance37,5139,20
6Lendi*
(nowy członek ZFPF)
22,82
Razem439,82543,76

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Małymi krokami wracamy do „normalności” – tak chyba najtrafniej można podsumować wyniki sprzedaży kredytów dla firm w I kw. 2021 r. przez ZFPF (wraz z OF). Co prawda, porównując dane do analogicznego okresu zeszłego roku, nadal obserwujemy dużą dysproporcję uruchomionego wolumenu (520,94 mln[9] w I kw. 2021 r. vs 613,94 mln w I kw. 2020 r.), ale już przy porównaniu tych wartości do sprzedaży z IV kw. 2020 r. (439,82 mln) widzimy istotny wzrost sprzedaży. Sytuacja ta jest w dużej mierze pokłosiem pozytywnych zmian, jakie zaszły w polityce kredytowej banków. Liczymy, że kolejne miesiące tego roku przyniosą dalsze jej łagodzenie i tym samym szersze otwarcie rynku na finansowanie firm.

Kredyty gotówkowe

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (i OF) w I kwartale 2021 roku wyniosła ponad 536 mln zł[10], czyli więcej o 35 mln zł w porównaniu do poprzedniego analizowanego kwartału[11].
W pierwszych miesiącach 2021 roku dało się jeszcze odczuć skutki obostrzeń, które w pandemii miały wpływ na udzielanie kredytów gotówkowych, jednak odmrażanie gospodarki daje nadzieję na powrót do wskaźników sprzed korona-kryzysu.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors:
– Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych dzięki wsparciu ekspertów finansowych ZFPF (i OF) w I kwartale wciąż była znacznie niższa niż w okresie przed koronawirusem. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie była najwyższa od wybuchu pandemii, nawet z pominięciem wyników nowego członka ZFPF, firmy Lendi. Wartość pożyczek rośnie wraz z łagodzeniem kolejnych obostrzeń i stopniowym powrotem życia do normalności. Dlatego spodziewamy się kolejnych wzrostów w najbliższych kwartałach.

Tabela 3.3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)
lp.Nazwa firmyIV kw. 2020 r.I kw. 2021 r.
1mFinanse215,89244,39
2Expander Advisors110,12119,30
3OF74,0065,00
4Notus Finanse53,4360,20
5Lendi*
(nowy członek ZFPF)
30,64
6Gold Finance16,8016,90
Razem470,24536,43

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Nasze przewidywania dotyczące negatywnego wpływu pandemii i wprowadzonych obostrzeń na handel i decyzje zakupowe konsumentów, a tym samym na zainteresowanie kredytami gotówkowymi, okazały się celne. Jeżeli chodzi o sprzedaż produktów tej kategorii przez firmy zrzeszone
w ZFPF (oraz OF), I kwartał 2021 był słabszy od analogicznego okresu 2020 r. (505 mln w I kw. 2021 r.
[12] vs 660 mln
w I kw. 2020 r.). Okres poświąteczny, kiedy konsumenci tradycyjnie „zaciskają pasa”, brak możliwości organizacji wypoczynku zimowego oraz zamknięcie galerii handlowych w znacznej mierze
przyczyniły się do słabszego od oczekiwanego popytu na kredyty gotówkowe. Odmrożenie gospodarki oraz zniesienie restrykcji związanych z pandemią powinny zaowocować zwiększoną sprzedażą w kolejnych kwartałach.

Nowa firma członkowska w ZFPF

Grono firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) powiększyło się o nowego członka. Jest nim firma Lendi, posiadająca w swoich szeregach niemal 1000 ekspertów do spraw kredytów, ubezpieczeń i rynku inwestycji oraz ponad 30 placówek w całej Polsce.Firma dołączyła do Organizacji wraz z początkiem maja. Łącząc możliwości nowych technologii w postaci inteligentnego algorytmu z doświadczeniem ekspertów finansowych, Lendi dostarcza kredytobiorcom wyczerpującej wiedzy, niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji o staraniu się
o finansowanie, pozwalające zrealizować marzenia o własnym domu. 

Piotr Stempiński, Co-founder Lendi: – Bardzo cieszymy się z dołączenia do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. W naszej opinii to znakomita platforma wymiany doświadczeń dla podmiotów z branży. Doceniamy duży wkład Związku w analitykę i dyskusję dokoła rynku finansowego. Dla Lendi możliwość wspierania dobrych praktyk
w branży finansowej to wielka wartość dodana.
Jesteśmy na etapie silnej ekspansji firmy, więc naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju było dla nas przystąpienie do ZFPF. Liczymy, że zaznaczymy aktywnie naszą obecność i chętnie będziemy dzielić się opiniami i wnioskami.


[1] Dalej w materiale: OF.

[2] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[3] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[4] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[5] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[6] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[7] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[8] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[9] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[10] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance

[11] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[12] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.