Jedyny w Polsce Certyfikowany kurs „Zarządca sądowy i Kurator spadków nieobjętych”. Ukończenie Kursu skutkuje wpisem do Rejestru Zarządców Sądowych, z którego często korzystają Sądy przy wyborze Zarządcy Sądowego.

Edycja Kursu – na 2023

Szczegóły kursu

Kursy Zarządca Sądowy (Przymusowy) oraz Kurator spadków nieobjętych, prowadzimy nieprzerwanie od 2015 roku. Program kursu opracowany został na podstawie wiedzy i doświadczeń własnych, Zarządców i Kuratorów przy współpracy z Sędziami Sądów Krakowskich, prowadzących nadzór na działalnością osób, zajmujących się Zarządem Przymusowym i Kuratelą.

Podczas niezliczonej ukończonych edycji zajęć, prowadzonych według naszego autorskiego programu, wpis do Rejestru Zarządców Sądowych, uzyskało 244 osób. Mając świadomość wyjątkowej złożoności problemu oraz trudności z dotarciem do materiałów szkoleniowych, dotyczących tematyki kursu, do współpracy w prowadzeniu zajęć, zapraszamy doświadczonych Sędziów, Zarządców/Kuratorów na co dzień wykonujących ten zawód oraz specjalistów ds. rachunkowości zajmującymi się rozliczeniami i sprawozdaniami dla Sądów.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

4. Procedura objęcia zarządu sądowego.

5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych
b) współdziałanie z właścicielami
c) współdziałanie z sądem.

6. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

a) sprawozdawczość przed sądem
b) skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

7. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

8. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

9. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.

10. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji konfliktów.

11. Techniki wywierania wpływu.

12. Case study.