19.11.2022 – 20.11.2022  (sobota-niedziela)  w godz. 9:00 – 15:00

miejsce kursu: Hotel Best Western Kraków Old Town, ul. Św. Gertrudy 6

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji dwudniowego kursu „Zarządca sądowy i kurator spadków nieobjętych”. Wskazane jest aby osoby zainteresowane posiadały min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają konspekt materiałów w wersji papierowej jak również materiały umożliwiające robienie niezbędnych notatek w trakcie szkolenia.

Na zakończenie, uczestnicy kursu otrzymają imienną rekomendację KIGN do wykonywania czynności przymusowego zarządu sądowego, wpis do Rejestru Zarządców Sądowych , certyfikat Zarządcy Sądowego (Przymusowego) o unikatowym numerze, oraz dyplom ukończenia kursu.

Wykładowcy:

Anna Jawień                      Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Anna Gawlik                      Prezes Zarządu KIGN Delegatura w Krakowie; Biuro Rachunkowe Pro Calculo w Krakowie specjalizujące się w obsłudze rachunkowej zarządców nieruchomości

Beata Perska                     Wieloletni kurator i Zarządca Sądowy

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Jedyny w Polsce Certyfikowany kurs „Zarządca sądowy i Kurator spadków nieobjętych”. Ukończenie Kursu skutkuje wpisem do Rejestru Zarządców Sądowych, z którego często korzystają Sądy przy wyborze Zarządcy Sądowego.

PROGRAM KURSU:

Dzień Pierwszy

Zarząd Sądowy

 1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
 2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
 3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
 4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
 5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
  • sposób podejmowania decyzji gospodarczych
  • współdziałanie z właścicielami
  • współdziałanie z sądem.

Kuratela

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli
 • Przesłanki i tryb powołania kuratora
 • Zasady sprawowania kurateli
 • Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań
 • Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków
 • Nadzór sądowy kurateli
 • Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

Dzień drugi:

 1. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego
 2. sprawozdawczość przed sądem
 3. skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
 4. rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.
 5. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 6. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).
 7. Case study w zakresie zarządu sądowego
 8. Praktyczne aspekty sprawowania kurateli
  1. poszukiwanie spadkobierców
   • Archiwa
   • polskie placówki dyplomatyczne
   • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne
  2. prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)
  3. systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)
  4. pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

Koszt kursu:

wpłata do 15 października 2022 1.550,00 zł. brutto/1os

cena regularna 1.850,00 zł. brutto/1os

Członkowie KIGN:                          1.500,00 zł brutto /1os

 

miejsce kursu: Hotel Best Western Kraków Old Town, ul. Św. Gertrudy 6

CENA KURSU NIE OBEJMUJE NOCLEGU

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 15.11.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Kursy Zarządca Sądowy (Przymusowy) oraz Kurator spadków nieobjętych, prowadzimy nieprzerwanie od 2015 roku. Program kursu opracowany został na podstawie wiedzy i doświadczeń własnych, Zarządców i Kuratorów przy współpracy z Sędziami Sądów Krakowskich, prowadzących nadzór na działalnością osób, zajmujących się Zarządem Przymusowym i Kuratelą.

Podczas 12 ukończonych edycji zajęć, prowadzonych według naszego autorskiego programu, wpis do Rejestru Zarządców Sądowych, uzyskało ponad 200 osób. Mając świadomość wyjątkowej złożoności problemu oraz trudności z dotarciem do materiałów szkoleniowych, dotyczących tematyki kursu, do współpracy w prowadzeniu zajęć, zapraszamy tylko doświadczonych Sędziów, Zarządców/Kuratorów na co dzień wykonujących ten zawód oraz specjalistów ds. rachunkowości zajmującymi się rozliczeniami i sprawozdaniami dla Sądów.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.