Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 28 marca 2023 roku.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Gramatyka 10, Budynek AGH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Cel szkolenia:

 • Przybliżenie nowelizacji ustawy (zmiany) o charakterystyce energetycznej budynków po 28.04.2023 r.

Poruszane zagadnienia:

 • aspekty prawne
 • Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
 • Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?
 • Czy dokumentacja techniczna może być traktowana jako zamiennik świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?
 • Jakie są kary za niewykonanie obowiązków dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej?
 • Historia zmian ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
 • Jakie dane są potrzebne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?
 • Jak czytać świadectwa?
 • Jakie są koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?
 • aspekty praktyczne
 • co rzeczoznawcy powinni wiedzieć o świadectwach i jakie maja obowiązki z tego wynikające?
 • co zarządcy powinni wiedzieć o świadectwach i jakie maja obowiązki w odniesieniu do budynków (WM, Spółdzielnia, TBS)?
 • co pośrednicy powinni wiedzieć o świadectwach i jakie maja obowiązki z tego wynikające?

Osoby prowadzące:

fot. Natalia Wabik

adw. Natalia Wabik – Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2012 roku. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Od 2013 roku pozostaje członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, najpierw jako aplikant adwokacki, a następnie od 2016 roku jako adwokat. Zajmuje się doradztwem prawnym dla podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz sprawami związanymi z windykacją należności. Prowadzi również kompleksową obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych i podmiotów świadczących usługi administrowania nieruchomościami.

oraz

fot. Krzysztof Szczotka

dr inż. Krzysztof Szczotka – Od 2019 r. doktor nauk technicznych. Adiunkt naukowo – dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Doradca i audytor energetyczny z 12 letnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków CRCHEB/15208, specjalista w zakresie: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w budownictwie, przemyśle i transporcie, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, systemów i urządzeń energetycznych. Właściciel firmy EKO-DEKS Krzysztof Szczotka zajmującej się kompleksowym doradztwem energetycznym w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie, przemyśle, transporcie i rolnictwie oraz poprawy efektywności energetycznej (m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Audytorów Energetycznych, która została powołana na rzecz promocji działań zwiększających efektywność energetyczną w zakresie kompleksowych projektów ekoenergetycznych oraz pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć efektywnych energetycznie. Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego (Certified European Passive House Tradesperson CPHT/2015/08/11) przez Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) oraz niemiecki Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) w specjalizacji: bryła budynku oraz instalacje.

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia:

cena regularna450 zł / os.
wpłata do 21.03.2023 r. 240 zł / os.
członkowie KIGN240 zł / os.
licencja KIGN350 zł / os.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  24.03.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE– formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA