Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie 10 luty 2022 roku.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

1. Możliwości przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali w dobie epidemii COVID – problemy i praktyczne rozwiązania;

2. Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali i porządek obrad – forma, termin, treść;

3. Miejsce przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali – standardowe rozwiązania, a możliwości wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, indywidualne zbieranie głosów

4. Termin przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali ;

5. Reprezentacja właścicieli lokali na zebraniu – pełnomocnictwa, wspólność i współwłasność lokali a reprezentacja, współwłaściciele lokali garażowych;

6. Metody głosowania – zwyczajny tryb głosowania, głosowanie w trybie jeden właściciel – jeden głos, możliwość zmiany sposobu głosowania, inne problemy i praktyczne rozwiązania

7. Uchwały zebrania właścicieli lokali – istotne elementy, forma, zawiadomienie o podjęciu uchwał

8. Pytania od uczestników i odpowiedzi prelegentek.

Osoby prowadzące:

Olga Gardulska, fot. Delegatura Kraków

 Olga Gardulska  Adwokat, partner kancelarii SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy w Krakowie. Od kilkunastu lat obsługuje podmioty gospodarcze, również zagraniczne, jak również zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. 

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim WPiA w zakresie przygotowania do aplikacji zawodowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy.  Jest mediatorem.

Aktualnie Kancelaria SGB obsługuje kilkadziesiąt Wspólnot Mieszkaniowych, głównie na terenie Krakowa. W tym zakresie przygotowuje projekty uchwał, opinie prawne, zapewnia uczestnictwo adwokata w zebraniach właścicieli lokali, jak również reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych typowych dla tego rodzaju działalności tj. w szczególności w postępowaniach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał, jak również w toku działań windykacyjnych. Kancelaria SGB prowadzi również w imieniu swoich klientów spory o roszczenia z tytułu wad części wspólnych nieruchomości.

Na zajęciach szkoleniowych w Delegaturze Kraków, prowadzi zajęcia z następujących zagadnięć:

– Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości.
– Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach.
– Reprezentacja podmiotów gospodarczych.
– Umowy na rynku nieruchomości.

 

Aleksandra Kolibska, fot. Delegatura Kraków

 Aleksandra KolibskaAdwokat, partner kancelarii SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy w Krakowie. Obsługuje podmioty gospodarcze, w tym zagraniczne, jak również reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesach sądowych.

Od lat zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie Kancelaria SGB obsługuje kilkadziesiąt Wspólnot Mieszkaniowych, głównie na terenie Krakowa. W tym zakresie przygotowuje projekty uchwał, opinie prawne, zapewnia uczestnictwo adwokata w zebraniach właścicieli lokali, jak również reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych typowych dla tego rodzaju działalności tj. w szczególności w postępowaniach o uchylenie lub ustalenie nieistnienia uchwał, jak również w toku działań windykacyjnych.

Kancelaria SGB prowadzi również w imieniu swoich klientów spory o roszczenia z tytułu wad części wspólnych nieruchomości.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję zarządcy KIGN:                  120,- zł brutto /1os
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji zarządcy KIGN:          150,- zł brutto /1os

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  07.02.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA