Mając na uwadze dynamiczny rozwój sektora nieruchomości w naszym regionie, Krakowska Delegatura KIGN podpisała umowę o współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Krakowie, będącym jednym z najstarszych i zarazem  największych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych w Polsce, działającym nieprzerwanie od prawie 30 lat.

Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność szkoleniową i wydawniczą wynikającą z konieczności i potrzeby  ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy swoich członków.

Jako wielki sukces MSRM należy odnotować organizację Konferencji Wyceny Nieruchomości Zabytkowych, znane w środowisku rzeczoznawców pod nazwą „Waza”, dedykowanych nieruchomościom zabytkowym, prezentujących je z perspektywy prawnej, historycznej, ekonomicznej, konserwatorskiej, urbanistycznej i architektonicznej organizowane w latach 1997-2017.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą również aktywnie w pracach rozmaitych komisji działających przy PFSRM, by wymienić tutaj Komisję Arbitrażową, Komisję Etyki czy Komisję Standardów, a także w komisjach istniejących przy obecnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, to jest Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Poprzez naszą współpracę mamy nadzieję wspólnie  dbać o wzmocnienie małopolskiego rynku nieruchomości poprzez wymianę cennych doświadczeń, organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, ciekawych kursów tematycznych i wydarzeń promujących nasze branże.

Jesteśmy przekonani, że wzrost pozycji lokalnego rynku nieruchomości wymaga od jego przedstawicieli dobrej organizacji i wzajemnej jedności. Dlatego te wartości wyznaczają nam kierunek podejmowanych działań – od teraz w wielu aspektach, wspólnie z MSRM