Brak miejsc.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:


Współwłasność a prawo własności, Współwłasność w obrocie nieruchomościami
1. Siła prawa własności i współwłasności – różnice, tożsamość, współzależność.
2. Współwłasność jako prawo zależne; Współwłasność jako prawo niezależne.
3. Współwłasność nieruchomości, lokalu, gruntu i budynku.
4. Rodzaje współwłasności w Prawie Polskim:
łączona/ w częściach ułamkowych.
5. Zniesienie współwłasności.
6. Korzystanie z przedmiotu współwłasności:
ustawowe/ umowne/ na podstawie orzeczenia sądowego.
7. Podstawy nabycia własności lub/i współwłasności; obrót nieruchomością.
8. Podział quad usum nieruchomości, lokalu, budynku do użytkowania.
9. Prawo spółdzielcze jako szczególna forma prawa.

Wykreślanie starych hipotek z Ksiąg Wieczystych

  1. Hipoteki z tytułu nakładów remontowych dokonywanych na nieruchomościach w latach 1945 -1990.
  2. Hipoteki od instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych i z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego oraz z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej
  3. Hipoteki Skarbu Państwa z tytułu: nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państw domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,
  4. Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych przed 1 września 1939 r
  5. Hipoteki z tytułu wierzytelności, które wygasły,
  6. Hipoteki z tytułu wierzytelności, które nie wygasły, ale wierzyciel nie jest znany.

Procedura wykreślania hipotek:

  1. Poszukiwania dokumentów, które są podstawą wpisu hipoteki.
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego,
  3. Sądy Rejonowe,

Osoby prowadzące:

fot. Agata Brożek

Agata Brożek – absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej kierunek – inżynierii środowiska oraz wydziału zarządzania, kierunek – zarządzanie nieruchomościami. Absolwentka uniwersytetu Ekonomicznego kierunek – finanse i rachunkowość.

Od 2002r zajmuje się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami w tym nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym, współwłasności, szczególny tryb najmu, hipoteki przymusowe, egzekucje z nieruchomości, współwłasność z gminą miejską. Posiada Licencje zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami nadaną przez

Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą, zajmując się zarządami sądowymi, kuratelami spadków nieobjętych czyszczeniem Ksiąg Wieczystych ze starych hipotek.

 

fot. Monika Wojciechowska

Monika Wojciechowska – Działalność w zakresie rynku nieruchomości: doradztwo na rynkach mieszkaniowym, deweloperskim
i finansowym. Uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, realizacja inwestycji. Kształtowanie biznesowych relacji umownych – negocjacje i finalizacja kontraktów sprzedażowych. Negocjacje i finalizacja kontraktów krótko i długoterminowych w budownictwie.
Współautor tworzenia modelu Współpracy Partnerskiej, Instytucje Finansowe, Banki- Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami.
Autor i współautor opinii i analiz w tym opinii dla potrzeb Sądowych.

Pełnomocnik zarządu – Grupa Expres-Konkurent EXCON

Wypełnij zgłoszenie:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia

Wpłata do 02.11.2022: 200,- zł brutto /1os.

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję zarządcy KIGN:                   200,- zł brutto /1os.
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji zarządcy KIGN:            250,- zł brutto /1os.

Licencja KIGN:                    200,- zł brutto /1os.
Wpłata po 02.11.2022            250,- zł brutto /1os.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  10.11.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA