Szkolenie CIT-8 edycja 2023 r. kliknij tu :

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W 2023 r.

31 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/ do urzędu skarbowego. Każda wspólnota mieszkaniowa musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2020 r. Dotyczy to także tych wspólnot, które osiągnęły stratę. Jak przygotować taką deklarację, jakie przychody i koszty należy wziąć pod uwagę, czy przychody i koszty wyszczególnione na sprawozdaniu finansowym są tożsame z przychodami i kosztami wykazywanymi w deklaracji Cit-8. Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia, które mamy nadzieję pomoże Państwu w przygotowaniu tych deklaracji.

Możliwość uczestnictwa kilku osób w cenie przewidzianej dla jednego uczestnika!…
20% zniżki dla osób biorących ponownie udział w szkoleniu KIGN Delegatura Kraków.
Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana. Szkolenie ON-LINE 04 marca 2021 roku, godz. 10.00

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

1. Wspólnota Mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych,

2. Źródła przychodów wspólnoty mieszkaniowej,

3. Koszty zarządu nieruchomością związane i nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,

4. Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zwolnione i opodatkowane podatkiem Cit-8,

5. Deklaracja Cit-8 – przykład wypełniania z omówieniem,

6. Sposób wysyłania deklaracji Cit-8,

7. Podpis elektroniczny, osoby uprawnione do podpisywania deklaracji Cit-8.

Zadawanie pytań podczas szkolenia:

Po każdej części teoretycznej przewidziana jest część dotycząca odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca:

Anna Gawlik, fot. Delegatura Kraków

Anna Gawlik – Z racji ekonomicznego wykształcenia, kilkunastoletnie już doświadczenie zawodowe od 2002 r. związane było z rachunkowością oraz podatkami. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości. Tam miała przyjemność obserwować i współuczestniczyć w prowadzeniu jednych z pierwszych warsztatów dla zarządców nieruchomości organizowanych w Polsce.

Był to okres kształtowania się w Polsce rynku nieruchomości, oraz przepisów określających możliwość uzyskania państwowych licencji dla zarządców i pośredników nieruchomości. Zajmując się działalnością księgowo-podatkową, jednocześnie współpracując bezpośrednio z zarządcami, miała możliwość poznać pracę przedsiębiorców zajmujących się zawodami nieruchomościowymi z nieco szerszej perspektywy.

To w zasadzie ukształtowało dalsze kroki zawodowe. Oprócz biura rachunkowego Pro Calculo, które prowadzi od 2004 r., chcąc w sposób bardziej świadomy i efektywny przekazywać wiedzę innym, postanowiła poszerzyć również swoje umiejętności trenerskie. W tym celu ukończyła kurs „Profesjonalny trener organizacji”, którego celem było podniesienie kwalifikacji trenerskich. Kurs był organizowany w oparciu o wymogi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Specjalizuję się w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym. W szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz  zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, będąc członkiem zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizując główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Informacje organizacyjne:

1. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa mailowo, zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

2. Na 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia, otrzymacie Państwo link aktywacyjny do sesji szkoleniowej. Kliknięcie w link możliwi uczestnictwo w szkoleniu.

3. W szkoleniu może uczestniczyć kilka osób, pod warunkiem korzystania z jednego komputera. Opłata za jedną transmisję, pobierana jest jak od jednego uczestnika.

4. Niezbędne będzie posiadanie stabilnego łącza internetowego oraz głośniczków, lub słuchawek.

Koszt szkolenia

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję zarządcy KIGN:                  120,- zł brutto /1os
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji zarządcy KIGN:          150,- zł brutto /1os

Należność za udział w kursie prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  02.03.2021 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. Ks. I. Skorupki 13/1
31-519 Kraków

PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

W przypadku braku wpłaty za kurs, nie zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia co jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA