Kurs „Kuratora spadków nieobjętych” obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

2. Przesłanki i tryb powołania kuratora

3) Zasady sprawowania kurateli

      – obowiązki kuratora spadku

4) Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

5) Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

6) Nadzór sądowy kurateli

7) Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

8) Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

      a) Poszukiwanie spadkobierców

             – archiwa

             – polskie placówki dyplomatyczne

             – instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

      b) Prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)

      c) Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

      d) Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń