Kurs stacjonarny na licencję Managera Najmu Nieruchomości – Autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 26 listopada 2022 rok
Zakończenie : 21 stycznia 2023 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, budynek „Kruszywo”

Koszt kursu:

wpłata do 20 października 2022 – 1.750,00 zł.
cena regularna (wpłata po 20 października 2022) – 1.900,00 zł.
Dla członków KIGN – 1.700,00 zł.

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zagadnienia opracowywane podczas kursu:

 1. Procedury Obsługi klientów
 2. Budowanie wizerunku firmy
 3. Aspekty prawne cz. I
 4. Aspekty prawne cz.II
 5. Podatki i rachunkowość
 6. Finansowanie zakupu nieruchomości
 7. Ubezpieczenia
 8. Utrzymanie i eksploatacja techniczna nieruchomości
 9. Fundusz mieszkań na wynajem
 10. Narzędzia informatyczne
 11. Social media, budowanie marki
 12. Rola architekta; projektowanie wnętrz
 13. Najem w praktyce
 14. Przygotowanie nieruchomości
 15. System zarządzania Nieruchomością
 16. Zespół pracowników Managera Najmu Nieruchomości
 17. Wizyta na nieruchomości
 18. Usługi dodatkowe
 19. Najczęstsze błędy wynajmujących
 20. Egzamin

Szczegółowy harmonogram kursu

1 dzień: 26.11.2022 – Sylwia Cichowska

Jak nawiązać i utrzymać kontakt z klientem. Umiejętność precyzyjnego wypowiadania się i słuchania, rola komunikacji w procesie obsługi klienta. Mowa ciała, niewerbalne sygnały na „tak” oraz „nie”. Indywidualne style myślenia, zgodnie z którymi ludzie przyjmują i przetwarzają informacje, pytania jako filtr informacji (odkrywanie najistotniejszych interesów klienta). Odpowiedni ubiór pracownika oraz sposób zachowania się. Radzenie sobie z manipulacją stosowaną przez klienta. Tajniki prowadzenia rozmowy telefonicznej. „Lubić klientów” – pełna akceptacja.

2 dzień: 27.11.2022 – Sylwia Cichowska

Jakość usługi – sprawdzony sposób na pozyskanie zaufania klienta. Klient i jego wpływ na funkcjonowanie firmy. Budowanie dobrego wizerunku firmy u klientów. Obsługa posprzedażowa klienta.

3 dzień: 03.12.2022 – Katarzyna Apamowicz

Omówienie wybranych zagadnień. Manager najmu – rola, zakres obowiązków (klasyczny manager najmu, manager najmu będący jednocześnie właścicielem lub najemcą niektórych zarządzanych lokali; manager najmu z rozszerzonym zakresem obowiązków np. zajmujący się również pośrednictwem). Umowy najmu. Umowy najmu długotrwałe na ponad 1 rok, w tym najem okazjonalny – forma, warunki, praktyczne wskazówki. Umowy na średni okres czasu tj. od 1 miesiąca do 12 miesięcy – możliwe formy. umowy krótkoterminowe tj. do 1 miesiąca, praktyczne wskazówki. uwagi ogólne dotyczące czasu trwania najmu, zakończenia stosunku najmu (wypowiedzenie a rozwiązanie), stron umowy, zabezpieczenia płatności czynszu, szkód, ograniczeń z ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa o zarządzanie najmem z właścicielem. Zakres obowiązków managera najmu. Zakres pełnomocnictw. Uregulowanie wynagrodzenia. Zabezpieczenie wynagrodzenia. Wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączność, zakaz konkurencji i związane z tym praktyczne wskazówki. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy.

4 dzień: 04.12.2022 – Katarzyna Apanowicz

Umowy managera najmu z dostawcami mediów i usług w tym m. in. sprzątania, prania, marketingu, obsługi prawnej – praktyczne zagadnienia i rozwiązania, zakres przeniesienia odpowiedzialności. Umowy managera najmu z dostawcami usług turystycznych dla najemców. Wynagrodzenie. Wyłączność i inne zasady konkurencji. Przetwarzanie danych osobowych najemców (obowiązki wynikające z RODO). Stosunki ze wspólnotą mieszkaniową/spółdzielnią w tym obowiązki wobec wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni. Odpowiedzialność managera najmu: wobec właściciela (za brak zapłaty czynszu przez najemcę, zniszczenia w lokalu, roszczenia osób trzecich związane z zachowaniem osób przebywających w lokalu); wobec najemców (za brak wydania przedmiotu najmu, wady przedmiotu najmu, działania osób trzecich np. hałaśliwych sąsiadów, za przedmioty najemców pozostawione w lokalu); wobec osób trzecich (związane z zachowaniem najemców); wobec wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni (m. in. za zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, za zniszczenia w częściach wspólnych). Relacje manager najmu – najemcy (w tym m. in. prawa i obowiązki, windykacja należności, eksmisja).

5 dzień: 10.12.2022 – Anna Gawlik

Formy prowadzenia działalności zarządzania najmem. Umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza, definicja dz. gospodarczej w świetle ustaw: Prawo przedsiębiorców i Ustawy o podatku VAT (różnice). Rejestracja działalności gospodarczej. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów. Ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozliczanie najmu. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Obowiązki rejestracyjne właściciela nieruchomości względem urzędu skarbowego. Obowiązki ewidencyjne właściciela nieruchomości. Rozliczenie dochodu do celów podatkowych. Opodatkowanie podatkiem VAT, obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne.

5 dzień: 11.12.2022

4h – Danuta Serafin

Kredyty. Banki. Finansowanie społecznościowe/tokenizacja. Crowdfounding. Giełda.

4h – Katarzyna Kozieł

Ubezpieczenia majątkowe, OC Najemcy. OC działalności gospodarczej.

6 dzień: 17.12.2022 – Piotr Bondal

Dokumentacja techniczna budynku nowego i będącego w trakcie eksploatacji. Omówienie książki obiektu budowlanego. Eksploatacja budynków mieszkaniowych w oparciu o ustawę. Prawo budowlane. Podstawowe definicje: budynek, budowla, remont, modernizacja, konserwacja. Wymagania dla obiektów budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie. Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania budynku. Warunki ochrony p. pożarowej.

7 dzień: 18.12.2022

1h – Marek Urban

Systemy informatyczne do pomocy w obsłudze najmu.

5h – Jolanta Juszczak

Socialmedia – możemy zamieścić, znaleźć ogłoszenie nieruchomości do wynajmu, sprawdzić opinie o Wynajmującym. Facebook/ zamknięte grupy. WhatsApp – najczęściej używany komunikator przez obcokrajowców w Krakowie.

2h – Dominika Lewandowska

Planowanie wnętrza / funkcjonalność.

8 dzień: 07.01.2023 – Rafał Łęcki

TBS. Wspólnota Mieszkaniowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa. Społeczne agencje najmu. Obiekty zabytkowe. Hale magazynowe. Powierzchnie biurowe. Lokale usługowe. Gastronomia. Placówki opieki medycznej.

9 dzień: 08.01.2023 – Rafał Łęcki

Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości. Przygotowanie nieruchomości na wynajem (długoterminowy/średni/krótkoterminowy). Sprawne sposoby poszukiwania klienta. Właściwa prezentacja nieruchomości. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. Portale ogłoszeniowe, najem długi, średni, krótki.

10 dzień: 14.01.2023 – Marek Urban

Negocjacje i zawarcie umowy najmu. Rozwiązywanie umów , wydania i przekazania mieszkań. Psychologia rozmowy i budowanie relacji z najemcą i właścicielem. Organizacja sprawnego systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje obciążające najemcę lub wynajmującego., sprawy bieżące, reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami itd. dla maksymalizacji korzyści z nieruchomości. Windykacja płatności w trakcie i po rozwiązaniu umowy najmu. Obsługa prawna i podatkowa właściciela. Umowa o zarządzanie mieszkaniem + ubezpieczenie OC. Najem krótki a obostrzenia (np. Berlin itp.). Wymogi stawiane przez portale dotyczące jakości obsługi. Podstawy coachingu – czyli jak Manager Najmu powinien przygotować swojego asystenta. Obsługa techniczna (serwis techniczny/konserwator/”złota rączka”). Obsługa sprzątająca. Koordynator usług dodatkowych.

11 dzień: 15.01.2023 – Marek Urban

Wizja na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem. Ustalenie ceny rynkowej nieruchomości oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego. Informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji. Wycieczki – organizacja/współpraca partnerska. Transport. Wyżywienie. Wynajem akcesoriów wyposażenia wnętrz (Najem średni). Eventy. Sprzątanie. Po co inwestować w nieruchomości pod wynajem? Zła wycena czynszu Najmu. Jakość wyposażenia. Kaucja. Ubezpieczenie. Jakość wyposażenia/umeblowania. Umowa Najmu, protokoły. Kontrola płatności/media.

12 dzień: 21.01.2023

4h – Marek Uherek

Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi.

4h – Egzamin i zakończenie kursu.

Miejsce kursu: Kraków

 • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Managera Najmu Nieruchomości jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Managerów Najmu prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 15.11.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adres: biuro@kignkrakow.pl

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

Karta zgłoszenia uczestnictwa