Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu „Inwestycja Roku” 

Konkurs ma na celu promocję innowacyjności, postaw proinwestycyjnych oraz proekologicznych i skierowany jest do inwestorów, których inwestycje ukończone w 2022 r. wyróżniają się na tle innych m.in. nowoczesnością, użytecznością zastosowanych rozwiązań, poziomem energooszczędności. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk nie tylko na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, ale również mające na celu poprawę infrastruktury technicznej.

Konkurs przewiduje zgłoszenia inwestycji w następujących kategoriach:

 1. mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 2. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 3. obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 4. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 5. obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
  w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 6. inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
 7. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 8. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 9. inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 10. mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 11. projekty architektoniczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2023 r.

Podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 7 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym w Pile, zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu oraz wręczone statuetki Inwestycja Roku. Nagrodzeni mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.kign.pl, w biuletynie promocyjnym oraz otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

2023 Karta zgłoszenia

Regulamin Konkursu Inwestycja Roku 2022