Kurs na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Rozpoczęcie: 27 sierpnia 2022 rok
Zakończenie: 29 października 2022 rok
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków

Koszt kursu:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami   1.900,00- zł

Zarządca nieruchomości  1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami   2.950,00 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU SPECJALISTYCZNEGO

NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI (Z) ORAZ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (P)

27.08.2022 – 29.10.2022

Adres:  SALA KONFERENCYJNA  Kraków   ul. Rzemieślnicza 1 – miejsce może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w miarę możliwości z uwzględnieniem panujących obostrzeń.

Zarządcy i  Pośrednicy  (wspólne zajęcia) 

1 dzień Z,P:     27/08/2022 – Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski
Podstawowe kompetencje komunikacyjne w budowaniu relacji z klientami. Radzenie sobie z emocjami w pracy pośrednika i zarządcy nieruchomości. Narzędzia w kontakcie z trudnym klientem.

2 dzień Z,P:     28/08/2022 – Olga Gardulska
Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości. Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Umowy na rynku nieruchomości.

3 dzień Z,P:     03/09/2022 – Anna Gawlik
Aspekty podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo podatkowe (pit, VAT), wstęp do zagadnień kadrowo-płacowych.

4 dzień Z,P:     04/09/2022

4h – Jolanta Juszczak-Walus
Budowanie marki firmy, strategia marketingowa, portale społecznościowe.

4h – Barbara Grzesiek
(cz. 1) Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

5 dzień Z,P:     10/09/2022 – Piotr Bondal
Podstawy prawne w zakresie technicznej obsługi rynku nieruchomości – teoria i praktyka.

6 dzień Z,P:     11/09/2022

4h – Barbara Grzesiek
(cz. 2) Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

4h – Rafał Łęcki
Prezentacja nieruchomości w terenie

Część indywidualna: 

Zarządcy

7 dzień Z:        17/09/2022 – Piotr Bondal
Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie, opracowanie oferty. Zapoznanie się z obsługa techniczną budynku, remonty i procesy inwestycyjne. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach. Najczęściej spotykane trudności związane z przejmowaniem w zarządzanie nieruchomości.

8 dzień Z:        18/09/2022 – Marian Uherek
4h – Ustawa o ochronie praw lokatorów
4h – Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Pośrednicy

7 dzień P:        24/09/2022 – Marek Urban
Regulacje prawne zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Rodzaje i typy nieruchomości. Dokumenty związane z nieruchomościami. Sposoby nabycia nieruchomości. Księgi wieczyste. Hipoteki.

8 dzień P:        25/09/2022 – Marek Urban
Identyfikacja potrzeb klienta. Umowa Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami, obowiązkowe załączniki i oświadczenia do umów. Zapisy abuzywne. Czynności pośrednictwa, cennik usług. Notariusz w pośrednictwie nieruchomości. Przegląd ustaw i kodeksów dotyczących zawodu Pośrednika.

Zarządcy

9 dzień Z:        01/10/2022 –  Barbara Grzesiek
Zapoznanie się z organizacją zaopatrzenia w media, rola WM jako pośrednika w dostawie i rozliczeniu mediów.

10 dzień Z:      02/10/2022 – Barbara Grzesiek
Organizacja i prowadzenie zebrania sprawozdawczego WM z uwzględnieniem specyfiki zorganizowania pierwszego zebrania w tzw. „podeweloperskiej” WM. Tworzenie planów finansowych

Pośrednicy

9 dzień P:        08/10/2022 – Rafał Łęcki
Marketing nieruchomości cz.1. Prezentacja oferty. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Etapy sprzedaży. Finalizacja umowy. Opis nieruchomości. Przegląd portali ogłoszeniowych. Programy informatyczne do obsługi biura nieruchomości.

10 dzień P:      09/10/2022 – Marek Urban
6h Analiza rynku. Cena nieruchomości, Cechy nieruchomości wpływające na cenę.
2h Fotografia nieruchomości. „Wizualizacja” obiektu sprzedaży. 

Zarządcy

11 dzień P:      15/10/2022 – Anna Gawlik
Sprawozdawczość podatkowa i finansowa we WM. Ewidencja rachunkowa oraz podatkowa, sprawozdania finansowe. Obowiązki podatkowe, zakres zwolnień podatkowych.

12 dzień Z:      16/10/2022 – Patrycja Rogowiec
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.

Pośrednicy

11 dzień P:      22/10/2022 – Rafał Łęcki
4h Prezentacja i badanie nieruchomości w terenie. GIIF. AML. RODO.
4h Opisy nieruchomości w praktyce. Pozyskiwanie ofert – „zimny telefon” – zajęcia praktyczne.

12 dzień P:      23/10/2022 – Marek Urban
Specjalizacje w pośrednictwie nieruchomości. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami. System MLS. Kultura pracy Pośrednika i savoir vivre. Zasady pracy dla uporządkowania życia.

Zarządcy i Pośrednicy

13 dzień Z:      29/10/2022 – Egzamin

Uroczyste rozdanie dyplomów.

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Uwaga !  ze względu na to, że pierwsze zajęcia prowadzone są wspólnie dla kandydatów na zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, można zgłosić uczestnictwo w tej edycji kursu na dwa zawody.

Miejsce kursu: Kraków

  • Dla osób uczestniczących w kursie na oba zawody zarządcę i pośrednika RABAT
  • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 20.08.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adresbiuro@kignkrakow.pl

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA