Kurs stacjonarny na licencję Managera Najmu Nieruchomości – Autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 13 maj 2023 roku
Zakończenie : 01 lipiec 2023 roku
weekendy 9:00 -15:00

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania nowego zawodu Manager Najmu Nieruchomości . Uczestnicy II edycji kursu wysoko ocenili prezentowany program, wiedzę i profesjonalizm prowadzących. 

Po kursie uczestnicy posiadać będą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Pozyskają ponadto umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień wynajmowania nieruchomości oraz administrowania i zarządzania

Miejsce kursu:  Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, budynek „Kruszywo”

Koszt kursu:

wpłata do 14 kwietnia 2023r. – 2.150,00 zł.
cena regularna (wpłata po 14 kwietnia 2023) i raty – 2.250,00 zł.
Dla członków KIGN – 2.100,00 zł.

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zagadnienia opracowywane podczas kursu:

 1. Procedury Obsługi klientów
 2. Budowanie wizerunku firmy
 3. Aspekty prawne
 4. Eksmisja lokatorów i nieruchomości zabytkowe
 5. Podstawy inwestowania w nieruchomości
 6. Podatki i rachunkowość
 7. Finansowanie zakupu nieruchomości
 8. Ubezpieczenia
 9. Utrzymanie i eksploatacja techniczna nieruchomości
 10. Fundusz mieszkań na wynajem
 11. Social media , reklama
 12. Najem nieruchomości komercyjnych
 13. Przygotowanie nieruchomości
 14. Zarządzanie najmem- lokale mieszkalne cz. 1
 15. Zarządzanie najmem- lokale mieszkalne cz. 2
 16. Manager najmu – kultura pracy
 17. Egzamin

Szczegółowy harmonogram kursu

1 dzień: 13.05.2023 – Sylwia Cichowska

Jak nawiązać i utrzymać kontakt z klientem. Umiejętność precyzyjnego wypowiadania się i słuchania, rola komunikacji w procesie obsługi klienta. Mowa ciała, niewerbalne sygnały na „tak” oraz „nie”. Indywidualne style myślenia, zgodnie z którymi ludzie przyjmują i przetwarzają informacje, pytania jako filtr informacji (odkrywanie najistotniejszych interesów klienta). Odpowiedni ubiór pracownika oraz sposób zachowania się. Radzenie sobie z manipulacją stosowaną przez klienta. Tajniki prowadzenia rozmowy telefonicznej. „Lubić klientów” – pełna akceptacja.

2 dzień: 14.05.2023– Sylwia Cichowska

Jakość usługi – sprawdzony sposób na pozyskanie zaufania klienta. Klient i jego wpływ na funkcjonowanie firmy. Budowanie dobrego wizerunku firmy u klientów. Obsługa posprzedażowa klienta.

3 dzień: 20.05.2023– Katarzyna Apamowicz

Omówienie wybranych zagadnień. Umowy najmu. Umowy najmu długotrwałe na ponad 1 rok, w tym najem okazjonalny – forma, warunki, praktyczne wskazówki. Umowy na średni okres czasu tj. od 1 miesiąca do 12 miesięcy – możliwe formy. umowy krótkoterminowe tj. do 1 miesiąca, praktyczne wskazówki. uwagi ogólne dotyczące czasu trwania najmu, zakończenia stosunku najmu (wypowiedzenie a rozwiązanie), stron umowy, zabezpieczenia płatności czynszu, szkód, ograniczeń z ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa o zarządzanie najmem z właścicielem. Zakres obowiązków managera najmu. Zakres pełnomocnictw. Uregulowanie wynagrodzenia. Zabezpieczenie wynagrodzenia. Wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączność, zakaz konkurencji i związane z tym praktyczne wskazówki. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy.

4 dzień: 21.05.2023

4h – Marian Uherek

Elementy ustawy o ochronie praw lokatorów. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów. Zasady wypowiadania umowy najmu (art. 11). Obowiązki wynajmującego i najemcy (art. 6a i 6b). Uprawnienia właściciela po podpisaniu umowy najmu. Eksmisja z prawem do najmu socjalnego (art.14). Bez prawa do najmu socjalnego. Możliwość zaskarżania czynności eksmisyjnych. Odszkodowanie po wypowiedzeniu umowy najmu i po wyroku eksmisyjnym. Udział gminy w procesie. Klauzula prawomocności i wykonalności. Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi.

4h – Marek Urban

Analiza rynku wynajmu. Realna stopa zwrotu z wynajmu lokali mieszkalnych. Inwestowanie długo i krótkoterminowe.

5 dzień: 27.05.2023 – Anna Gawlik

Formy prowadzenia działalności zarządzania najmem. Umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza, definicja dz. gospodarczej w świetle ustaw: Prawo przedsiębiorców i Ustawy o podatku VAT (różnice). Rejestracja działalności gospodarczej. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów. Ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozliczanie najmu. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Obowiązki rejestracyjne właściciela nieruchomości względem urzędu skarbowego. Obowiązki ewidencyjne właściciela nieruchomości. Rozliczenie dochodu do celów podatkowych. Opodatkowanie podatkiem VAT, obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne.

5 dzień: 28.05.2023

4h – Danuta Serafin

Kredyty. Banki. Finansowanie społecznościowe/tokenizacja. Crowdfounding. Giełda.

4h – Katarzyna Kozieł

Ubezpieczenia majątkowe, OC Najemcy. OC działalności gospodarczej.

6 dzień: 03.06.2023 – Piotr Bondal

Dokumentacja techniczna budynku nowego i będącego w trakcie eksploatacji. Omówienie książki obiektu budowlanego. Eksploatacja budynków mieszkaniowych w oparciu o ustawę. Prawo budowlane. Podstawowe definicje: budynek, budowla, remont, modernizacja, konserwacja. Wymagania dla obiektów budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie. Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania budynku. Warunki ochrony p. pożarowej.

7 dzień: 04.06.2023 – Jolanta Juszczak

Socialmedia – źródło informacji o nieruchomości, najemcy, wynajmującym. Reklama w socialmediach. Reklama w Internecie. Narzędzia marketingowe w Internecie

8 dzień: 17.06.2023 – Rafał Łęcki

Sprawne poszukiwanie klienta. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. Pozyskiwanie ofert „zimny telefon”. RODO. AML. Nieruchomości komercyjne w zasobach wspólnoty mieszkaniowej, TBS, Spółdzielni Mieszkaniowej. Specyfikacja wynajmu lokali komercyjnych: hale magazynowe, powierzchnie biurowe, gastronomiczne, placówki opieki medycznej.

9 dzień: 18.06.2023 – Rafał Łęcki

Opis nieruchomości komercyjnej. Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości. Przygotowanie nieruchomości na wynajem. Właściwa prezentacja nieruchomości. Portale ogłoszeniowe – w ujęciu praktycznym.

10 dzień: 24.06.2023 – Marek Urban

Praktyczne aspekty wynajmu lokalu. Ceny wynajmu lokalu. Poszukiwanie i selekcja najemcy. Umowa najmu w praktyce. Załączniki/dokumenty do umowy najmu. Rozliczenia z najemcą. Eksploatacja lokalu. Możliwości egzekucyjne. Programy do zarządzania najmem. Studium przypadku.

11 dzień: 25.06.2023 – Marek Urban

Dokumenty nieruchomości. Przejmowanie lokali w zarządzanie. Audyt mieszkania. Umowa o zarządzanie lokalem. Organizacja biura Managera Najmu. Usługi dodatkowe. Analiza konkurencji. Błędy Wynajmujących

12 dzień: 01.07.2023

2h – Rafał Łęcki

Netykieta. Kultura pracy i savoir vivre

2h – Egzamin i zakończenie kursu.

Miejsce kursu: Kraków

 • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Managera Najmu Nieruchomości jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Managerów Najmu prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 06.05.2023 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO BP 50 1020 4900 0000 8602 3498 0311

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adres: biuro@kignkrakow.pl

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

Karta zgłoszenia uczestnictwa